onsdag 17 oktober 2018

(462) VOI-huuto. Lisäneuvoja Jesaja 58.

(462) Voi -huuto. Lisäneuvoja (Jesaja 58)

Filippuksen Kesarean vuorelta
siltä korkealta palatessansa,
kun Jumalan Pilvi oli takana
pilvessä Mooses ja Elia,
Jeesus sanoi yhden VOI!-huutonsa
oman aikansa sukupolvesta:
”Kuinka kauan Minun täytyy
olla luonanne
ja kärsiä kaikki tämä
epäuskonne?
(Mk. 9: 19) j
..
Kun taudinkohtaus akuutti
potilaasta pakeni
ja kansankokous hajosi
ja hiljaisuus tiheni
niin apostolein suusta tuli
kysymys taas uus,
pohtimus ja mietiskely,
epäuskoisuus.
Miksi emme pystyneet
tautia poistamaan?
Miksi emme kouristusta
saaneet lakkaamaan?
(Mk. 9: 28) 

( Eipä ihme muuten ollut
tapaus konsanaan.
Nykyajan maailmassa
samaa pulmaa vaan:
On lääketehtaat virinneet,
lääkärit miljoonat
tuiki tarkkaan ongelmaa
samaa pohtivat.
On pilleriä, tablettia
lääkeruiskeita,
vaan edelleen on pulmana
tuo sama ongelma).

Sitten aivan kummallisen
poikkeuksellisen
neuvon antaa Jeesus
lyhyen lakonisen.
Kaksi sanaa, pilven jälkeen,
kuin Mooses, Elia:
”Rukouksella, paastolla
hoida tätä lajia”.

Avautuu itsestänsä
jokaisen mielessä
pergamentit kirjoitukset
profeettain päivistä. 

Rukous ja paasto
mitä niistä sanotaan?
Mitä kirjoitettu on?
Ne miten tulkitaan?
(”Kuinka voisi kukaan mitään
tehdä paastossa,
kun nuokkuu uuvuksissansa
kuin kaisla kuivana?
Kuinka voisi kukaan mitään
suorittaa rukoillen,
kun toistaa rukoussanoja
silmätkin sulkien?”)

Kai jyrisi ja salamoi
ja myrskytuuli pui,
kun vähin sanoin vuorille
nyt joukko sonnistui.
Ei kukaan nähnyt, huomannut:
Kirjoitus aukeni
ja korvin kuuli jokainen
ja Jeesus opetti.
(JESAJA 58 luku).
(Mk. 30)

Läikehti sydämissänsä ,
ilo Herrassa
Mestari heitä kuljetti
maansa kukkuloilla
Näin antoi heidän nauttia
perintöosaa Jaakobin.
Galilean läpi kulkivat
ja Kapernaumiin takaisin.
(Mk. 9: 33) (Jes. 58:14)

Muistiin 17.10.2018.
Päivän sana  kirjasta Daily Light, Samuel Bagster. Valaistu Päivä:
 Hes. 34: 16; Hebr. 12:12,13; Jes. 35:4; _Jes. 58:6.
måndag 15 oktober 2018

(461) Aakkosruno. Menkää kaikkeen maailmaan...

(461) Aakkosruno menemisestä

Jeesus sanoi: ”Menkää
kaikkeen maailmaan
ja opetuslapsia tehkää
kaikista kansoista”.
(Matteus 25:19)

Mitä on meneminen,
jota Jeesus tarkoittaa
ja jossa Jeesus edellä
joukkonsa vaeltaa
ja jossa Karitsa jo
on jossain valmiina
muita lampaitansa
yksin kaitsemassa?
(Joh 10:16;17:12)
(Ilm. 7: 13-17)
(Hes. 34:11)

Menemisen koulun

ensi askeleet?
Evankelistat,  Markus,
ovat  ne kuvanneet,
vaikka lyhyesti
Markus kirjoittaa,
on askeleitten jälki
Jumalan Valtakuntaa.

Kalasti kalastajat
maailman pohjalla,
työssään uskolliset
veneellä, verkolla.

Jeesus Galileasta Nasaretista
laskeutui Jordanille, halusi kastetta.
Hän nousi Jordanista kasteen haudasta
ja meni erämaahan Hengen johdossa.
Kuin Mooses vuorellansa myös neljäkymmentä
kesti erämaassa niitä päiviä.
(Mk. 1:9-13) 

Meni Jeesus Galileaan.
Oli aika täyttynyt.
Jumalan Valtakunta
oli lähellä nyt.
(Mk. 1: 15)

Galilean järven
rannalla kulkien
Hän näki kalastajat
ahkerat verkkoineen:
”Minua seuratkaa”,
kutsui Joonan poikia,
”niin Minä teistä teen
ihmisten kalastajia”
(Mk. 1:16) .

Käytyään eteenpäin
näki toiset veljekset:
verkkoaan kunnostivat
Ben-Sebedeukset.
Kohta Hän kutsui heidät
ja hekin seurasivat,
Saapuivat Kapernaumiin.
(Hänen taloonsa  kokoontuivat?)

Vaan sapatti kun saapui
meni synagogaan Hän.
Oli kaikki Sanan kuulijat
hämmästyksissään.
(Mk. 1: 21)

Synagogasta tultua
Simonille kokoonnuttiin
sapatti-illan hämärtyessä
koko kaupunki liikahti:
Oven edessä koko kansa
sairaat ja raihnaiset,
kunnes kaikki tervehtyneinä
oli koteihin palanneet.
Vaan varhain aamulla
Jeesus nousi ja lähti,
ennen aamunkoitoa
kuin Kirkas Kointähti..
(Mr. 1: 32-35)(Ilm. 22:

Jo etsi Häntä Simon ja
muut kalastajat
ja etsi koko kansa
paikat autioimmat.

”Menkäämme nyt muualle,
kyliin lähellä sijaitseviin
Siellä myös  saarnatakseni.
Sen tähden tulinkin!”

Niin Hän sitten lähti
siinä Hengen voimassa
kulkien koko Galilean:
Oli Sana synagoogissa.

(Oliko jo mukanansa
ne neljä kalastajaa,
sitä Markus ei kirjoita
mutta sen nyt arvata saa.
Ehkä ujoudesta
Markus vaikenee?
Kalastajaryhmäkö
synagoogaa kalastelee?)
(Mk. 1: 39)

Vaan parannuksen lähteet
Sanasta pulppusivat
aivan koko Galilean
pian kuohuttivat!
Ei enää voinut mennä
Jeesus kaupunkiin,
vaan autiompaan seutuun
kylien liepeisiin.

(Olisihan joukot
roomalaisen kohortin
pian tallaneet joka kylän
rautaisiin  jalkoihin.
Eihän Jeesus tullut
kansaa kadottamaan,
vaan oman lammaslauman
Israelin kokoamaan).
(Mk. 1: 45).

Parin päivänmatkan jälkeen
Hän oli taas kotona
siellä Kapernaumissa
Kinneretin tienoolla.
Kokoontui väkijoukko
tiukka, sakea
kuuntelemaan Sanaa,
saamaan parannusta.
Purkivat katonkin
Jeesuksen talosta
Aivan Sanan saarnan
Äänen kohdalta.
Ja siitä aukosta
sairaan laskivat
Jeesuksen eteen hänet
uskossa kantoivat.
(Mk. 2:1-5)

Siis, Jeesus lähti ulos omasta talostaan
ja kulki järven rantaa ohi tulliaseman.
Oli siellä Leevin lasta. ihmistuntijaa.
Oli aika Leevin lapsi jo joukkoon kutsua.
”Seuraa minua!”
Kun Ääni kajahti,
leeviläinen mies
nousi ja seurasi.
Joukosta virkamiesten
on Matteus,  leeviläinen
Alfeuksen pojan koti
vieraanvarainen, perinteinen. .

(Mk. 2: 14-22)

Sapatin matka kerran
peltoviertä kuljettiin
ja siinä tähkäpäitä
hierrettiin, nautittiin.
Kun siinä keskusteltiin
taivaan asiaa,
niin pari vehnän jyvää
joukon virvoittaa.
(Mk. 2: 23)

Oli vielä opetusta
synagogassa
ja Pyhäköstä virta
oli jälleen kuohuva.
Sapattisaarnan ajan
se virta virtailee
eikä pysähdy
ei kuivu,  pakene.
Se ei ole puro
ehtyvä, sateista
vaan sen lähde on
Elävä Jumala.
(Mk. 3: 1)

Nyt vetäytyi jo Jeesus
järven rannalle,
jossa on ympärillä
aava  meri se.
Ja myöskin veneitä,
vahvat kalastajat
jotka myrskyt, yötkin
veneitä soutavat.
(Mk. 3:7) 

Sinne meren rantaan
kokoontui kansaakin,
liikkeelle lähteneitä
Idumeasta Siidoniin,
Juudasta, Galileasta,
Tyyron tienoolta,
Jordanin ylittäneitä
oli myös joukossa.
Oli jo venekin siinä
kaiken varalta,
ettei kansan tungos
Häntä liikaa ahdista.
(Mk. 3: 9)

Sitten Hän nousi vuorelle
ja kutsui luoksensa
ne, jotka Hän itse tahtoi
olemaan kanssansa.
Oli heitä kaksitoista,
apostoliksi valittua
jotka Hän oli lähettävä
julistamaan evankeliumia.
(Mk. 3: 13-14)

Hän palasi taas kotiin,
talon katto korjattuna:
oli kansan joukko jo siellä
Häntä odottelemassa.
(Nyt oli jo Nasaretista
myös Maria saapunut ja
Jeesuksen veljet kaikki
-lie saaneet vaarahuhut).
(Mk. 3: 20-21)

Siis oli  valittava  puuvene
ja julistus veneestä,
Vetten laineet myötäilivät
Sanojen Ääntä
ja kantoivat rantaan Sanan
ja vertauksen jokaisen
ja Markus kirjaan kirjoitti
monen opetuksen.
Kun tuli jokin hetki,
että kansakin lepäsi,
opetuslapset kyselivät
ja Jeesus selitti.
(Mk.4:12,10, 33)

Illan tullen sitten
”Lähtekäämme”- sanoi Hän
”yli toiselle rannalle”
sillä  puisella veneellä.
Veneessä Hän  myös nukkui.
Oli tyynykin.
Myrskytuuli laineet kohotti.
Vesi täytti jo veneenkin .
Hän heräsi ja Tuulta
nuhteli, Järveä.
”Vaikene, ole hiljaa”
ja tuli tyventä.
(Mk. 4: 35-39)

He laskivat sitten maihin
Se ranta oli  gerasalaisten.
Se oli aluetta maatalojen,
 kaupunkien.
Oli siellä insidenssi
ja Jeesusta kaupunki,
pyysi poistumaan
alueeltansa siksi.
Vaan yksi pelastunut
saatiin gerasalaisista
Tämä palasi Dekapoliin
julistamaan Jeesusta.
(Mk. 5:20).

Joukko palasi veneeseen
souti sitten takaisin.
Kansa rannalla odottamassa
oli niinkuin jo ennenkin.
Hätähuuto synagogasta,
eräs tyttönen sairaana.
Hartaasta pyynnöstä palasi Jeesus
ja herätti kuolleista.
(Mk, 5: 21-23,41).

Kotikaupunkiinsa Hän lähti
Kapernaumista Nasaretiin
opetuslapsijoukko mukanaan.
Synagogassa kokoonnuttiin.
(Mk. 6: 1-6).

Sitten vaelsi Hän ympäristössä,
kylä kylältä kulkien
ja opetti Jumalan Sanaa
omaa Isäänsä totellen.
(Joh. 12: 44-50)
(Matteus 4: 15-16)

Hän lähetti ne kaksitoista
Hän lähetti kaksittain.
Ja Jumalan voima vaikutti
Vastavoimakin valveutui vain.

Oli myös RETREAT  levähdysaika
yksinäisyydessä:
He tulivat venheelle  jälleen
ja soutivat järvellä.
(Mk. 6: 30-31)

Oli kansa kuin paimenetta
lammaslaumana harhaillen.
Taivaan silmillä näki Jeesus
 kansansa ahdistuksen.
Taivaan mannalla ruokki
kuin Mooseksen aikana,
kun Israel erämaassa
oli vasta matkalla.
Oli kansa nyt kotimaassaan
siellä Naftalin kummuilla
oli vesien äärille tuotu,
vaan yhä Paimenetta.
(Mk. 6: 33-34)

Oli uupumusrajalla nyt jo
kalastaja vahvinkin.
Jeesus vaati palaamaan heitä
Beetsaidan Joonan huomiin..
Ja jäähyväiset jätti
ja nousi vuorelle,
mutta opetuslasten kimppuun
hyökkäsi Myrsky se.
Jeesus palasi vetten yli
ja Tuuli asettui.
Kinneret kylän rannalle
sitten vene tyynesti lipui.
Kierrettiin paikkakunta,
kylät, kaupungit saarnattiin
maatalot, aukeat paikat.
julistettiin. Parannettiin.
(Mk. 6).

Jo lähti Jerusalemkin,
Temppeli kulkemaan
ja laskeutui Jeesuksen luokse
Sanaa tutkimaan, koettamaan.
(Mk.7).

Vaan nyt nousi Jeesus ja lähti
Asserin sukukuntaan,
Tyyron ja Siidonin alueelle,
pohjoiseen pohjolaan,
lymysi  taloon asserilaiseen.
Kanaanilainen sai  tietää sen
ja lapsensa  puolesta vetosi.
Markus kertoo sen  tapauksen.
(Mk. 7: 24)

Tyyron alueelta Hän palasi
kautta Siidonin, Dekapoliin
ja vuorten ja laaksojen tietä
taas rannoille Kinneretin.
(Mk. 7: 24, 31)

Erämaassa oli myös kerran
toinen kansankokous,
jossa myös taivaasta manna
oli kaikille ravitsemus.
Sieltä he palasivat
veneellä Dalmanutaan.
Sinne asti Temppelin väki
tuli merkkejä vaatimaan.
(Mk. 8: 4,10,11)

Nyt kiireesti veneeseen jälleen
ja toiselle rannalle.
Unohtui aivan ottaa
muru mannasta matkalle.
Nyt todella mentiin sinne,
missä Joonalla talonsa.
Siimonin, Andreaan isä.
Hetki lepoa Beetsaidassa. 
(Mk. 8: 22)

Sieltä sitten gasellit vuorten,
Filippuksen Kesareaan.
Sinne korkean korkeille vuorille,
aivan Daanin pohjolaan.
Jordanin yläjuoksua,
Hermonin rinteitä.
Siitä vuoresta Daavid laulaa
kauniitä säveliä.
(Ps. 121) (Ps.133)
Sinne vei Jeesus sinetöitynsä,
Bnei-Savdai ja Simonin -
Lie Andreas Beetsaidassa
kuten apostolit muutkin?

(Mk. 8: 27)

Oli ahdingon aika jo suuri.
Jeesus ymmärsi: Tarvitaan,
Näky vahvistava jo nyt
apostoleille tämän maan,
sillä eihän voi ihmislapsi
taivaan ydintä katsoa
tai tietää Luojastansa
kuten Jumalan Oma Poika!

Ilman Näkyä tuhoutuisi
joka profeetta, apostoli.
Nyt Jeesus jo uutta asiaa
apostoleilleen opetti.
Ei kukaan Israelista
voisi asiaa käsittää.
Jeesuksen tarvitsee ensin
Pietarille selvittää.
(Mk. 8: 31-38).

Siellä vuorella korkealla
pilvien rajalla
Jumalan Ääni puhuu
ja Näky vahvistaa.
(Mk. 9: 2-13).

Sillä aikaa oli uusi päivä:
Andreas ja joukko muu
koettaa hoitaa kansaa
ja epäonnistuu.
Oli riita jo hirveä, suuri,
On melu ja kohina
ja sairas poikaparka
oli jo aivan kuihtuva.

Näkyvuorelta alas tulee
Jeesus ja sinetöidyt!
Poika paranee. Uudet neuvot
antaa Jeesus joukolleen  nyt.
(Mk. 9:28-29).

Beetsaidasta Galileaan
läpi maan he kulkivat.
Kenenkään havaitsematta
he matkansa vaeltavat.
Sinä aikana Jeesus antoi
opetuksia uusia
ja sen opetusmatkan jälkeen
heidät tavataan Kapernaumissa.
(Mk. 9: 30-33).

Nyt on aika mennä Juudeaan.
Jeesus lähtee Galileasta,
Hän kulkee Jordanin laaksotien
itään virrasta, Samariasta. 
Hän kulkee ne heimoalueet
jotka Joosua jakoi kansalleen
Manasse, Gaad ja Ruuben alkuaikanaan
itäpuolta Jordanin asuttaa.

(Mk. 10)
Kun opetuslapset olivat matkalla
ylös Jerusalemiin menossa,
Jeesus kulki heidän edellään,
kuin Paimen lampaat jäljissään!
Ja heidät valtasi hämmästys
ja sydämiin tuli pelästys.
(Mk. 9: 32. )
Sitten saavuttiinkin jo Jerikoon
yli virran ja Benjaminin heimoon.
(Mk. 10: 46)

Sitten kun noustiin vuorille,
oli edessä jo Betania, Beetfage.
Jeesus tarvitsi nyt nousuun jo apua.
Ja tuotiin avuksi aasinvarsa.
(Mk. 11: 1.7).
He nousivat Kidronin laaksosta
Jerusalemiin Pyhäkön vuorelle
Hän katseli kaikkea rakennusta
Yöksi Betaniaan palasivat kaikki he.
Martta, Maria ja Lasarus talossaan
Jeesuksen ja apostolit ottivat vastaan.
(Mk. 11: 15)

Betaniasta Hän tuli sitten aamulla
ja viikunan halusi Beetfagesta.
Pyhäkön Hän tyhjensi kojuista
kyyhkystenmyyjien kaupoista.
(Mk. 11: 12- 17) 

Illan tullen Hän lähti takaisin
kintereillään joukkonsa huolestuvin.
Sillä päivä oli kovin riitainen,
Temppelin  väki  kiukkuinen.
Aamulla Pyhäkköön palattiin
Öljymäki ja Kidron ohitettiin.
Edessä korkeimman tason jo tutkimus,
kysymyksen asettelu ja siihen vastaus
Vaan hetken  oli kuunteleva hiljaisuus.
Sanaa saarnaa  ja  moni  uusi  vertaus.
( Mk. 11: 27) (Mk. 12)

Sitten mentiin Öljymäelle,
oliivipuitten keskelle,
vastapäätä Temppelivuorta
Kaikkeinpyhimmän  kuorta.
( Mk. 13: 1-3)

Betaniasta vielä on kertomus
josta ikuinen olkoon muistutus-
(Mk. 14: 3- 9).

Siionin vuorella pääsiäisateria
Seeder ja pääsiäislammasta.
(Mk. 14: 17) 

Kun kiitosvirsi oli veisattu,
Öljymäelle oli Siionista vaellettu.
( Ps. 133, Ps. 134).

Sieltä Jeesuksen askeleet johdetaan
Joosafatin laaksoon taloon Kajafaan.
(Mk. 14: 5)

Sieltä sitten aamulla
taloon, jossa on maaherra.
palatsi ja sotajoukko rautainen
ja pahoinpitely roomalainen.
Sieltä askeleet Jeesuksen
johtivat Golgatan kummulle.
(Mk. 15: 24).

Seuraavan kerran Hänen jalkansa
seisoivat haudan ulkopuolella.
Hänet näki ensiksi Maria,
Magdalasta, Galileasta.
Sai Maria häneltä sanoman
kiiruusti toimitettavan,
niille, jotka olivat Hänen kanssansa
ja nyt suuressa murheessa. 

(Markus  ei sanomaa paljasta,
Matteuksella tästä on tietoa):  

Että nyt oli heidän kiireellä
Galileaan palattava; ja edellä
menee Hän itse vuorelle,
sinetöidyt sen tietävät, sille korkealle.
(Mk. 16: 9,10) (Mt. 28: 16) .

Markus paljon ei ehtinyt kirjoittaa.
Tämä riittävää kuitenkin  on jo Sanaa!
Kaikki mitä Jeesus teki, on opiksi,
monelle elämäksi , pelastukseksi. 

Muistiin 15.10.2018fredag 12 oktober 2018

(460) Adaptoriasiaa


On teknisessä maailmassa
ylen paljon tietoa.
Tarvitaan suureen energiaan
muuntoa, adaptoria,
jotta pieni ihminen
se vähäsähköinen
voisi tässä maailmassa
tulla toimehen,
toimia tässä maailmassa
biosähkössään
hiiliketjuperäisellä
ATP:n käytöllään,
jolloin älynystyröissä
aallot sykkyröi
ja sydän pumppaa pulssilla,
ja yöt ja päivät löi.

Biosähkön maailmassa
ihmiskunta ui,
kyntää, kylvää, kalastaa
ja syksyn sadot pui,
ajattelee, laulelee,
nukkuu, unelmoi
säveltelee , kirjoittaa,
liikkuu, nikkaroi.
Koskaan älä Luojaasi
epäuskoin epäile,
kun et omaa alkuasi
nähdä kykene!
--
Suurensuuri Jumala
jo ennen aikoja
alkoi luoda luomakuntaan
adaptoria.
Ihmiskunnan kehitys
vain otti aikansa,
kunnes kerran Luojan lapsi
alkoi myös luoda
ja ajatusta virisi,
virisi tekoja,
joita sitten rönsyilikin
summanmutikassa.

Luojalla on rajapinta,
malli kaikelle,
merelle ja kaupungille,
aikakausille.

Ihmiskunnan luomiskyky
kun oli virinnyt,
Luojan luoma ajanmerkki
oli täyttynyt.

Kiiruusti kiiti ihmiskuntaan
enkelin sanoma,
että tulee ohjelmaksi
uutta valoa.

Tästä onkin Kirjoitusta
adaptorina,
jolla koko ihmiskunta
saa tiedon Luojasta.

Järjestyksen Jumala
voi kaiken järjestää,
kun Kirjoitusten Sovittaja
on Välimiehenä.

(Päivän sana:
Samuel Bagster. Valaistu Päivä 12.10.2018.
”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itsensä maailman kanssa”.
2. Korinttolaiskirje 5:19) (Muut viitteet: Kolosalaiskirje 1:19:20;
 Psalmi 85:11; Jeremia 29:11; Jesaja 1:18; Miika 7:18; Job 22:21; Filippiläiskirje 2:12,13; Jesaja 26:12)

Ps. Adaptoritekniikkaankin
saa kauan lukea.
Kirjoitusten lukeminen
myös ottaa aikansa! 

Lisäajatus:


On ihmiskunnan Luojalla
Rauhan ajatus,
vaan siitä ihmiskunnassa
on suuri luopumus!

Hioo kivikirvestänsä,
kiillottaa pyssyään,
hankkii nuolta suurempaakin
kukin viineensä;
keihäät, peitset,jousipyssyt
välkähtelevät.
Sotahevot hirnuilevat,
ovat säihkyvät.
Marssii maata jymisten,
tömistää tannerta
joukot sotahaluiset.
Ei rauhan poluilla!
.
Vanhurskaus ja Rauha vielä
suutelevatko?
Armo ja Totuus maassa
vielä tapaavatko?
Mikä on lumivalkeaa?
Kasvotko kauhusta?
Mikä villanvalkoista
lie kuolinvaatteita.
Se kiiruusti tullut sanoma
kiiruusti kirjattiin.             (Johanneksen evankeliumi, Joh. kirjeet ja Ilm. 1.)
Avain Kristukselle
iäksi annettiin,
ettei kukaan sulkea
voi viime sanomaa.                (Ilm. 3:7)
Kiire on se lukea
ja myös vastaanottaa,
sillä  siinä  adaptori
on LUOJAN aatokseen
ja tieto tiestä takaisin
LUOJAN yhteyteen.
(Ilm. 22: 14). 

Se Tie vie koko ihmiskunnan
Elämän puun luo,
josta Eevan Aadamin
erotti syntivuo.
(Genesis 2: 9; Ilm. 2: 7) .


Muistiin 12.10.2018.


tisdag 9 oktober 2018

(459) Luojan pitkämielisyydestä

(Samuel Bagster 9.10. Daily Light  Aihe Luojan Pitkämielisyys.)

Siitä on jo pitkiä aikoja
kun siellä Jumalan taivaassa
päätettiin voimasta laskeutua
ja vähempään voimaan pukeutua.

Tuli esiin rajapintoja,
erosi  pimeät valosta,
syyvyydet korkeuksista ,
merenpinta pilvikerroksista.

Tuli suurille vesille paikkansa
ja Maa sai mannerlauttoja.
Loi Jumala elämänhengestään
kaikenlaista elämää vilisemään.

Eooni eooniltansa
Maa sai yhä uusia luomuksia.
Kaikkivaltias Kärsivällinen
on ja Pitkämielinen.

Sitten Hän valmisti Eedeninsä,
jossa voi luoda ihmisensä.
Universumin inkubaattori
oli ihmisen luomisen Eedeni. 

Sieltä valmiina sitten vaelsi
aikuisuuteensa Eeva ja Aadami. 

Tästä onkin kertomus tarkempi-
Tulihan  jo antroposeeni
ja kirjoittava ihminen
joka muisti jo itsestään hituisen.

Tuli lopulta tiedemiesihminen,
eera experimentaalinen,
jossa osattiin tehdä olettamus
ja todistaa moni otaksumus.

Alkuluomistyön yhtenä päätöksenä
ilmeni Jumala ihmisenä,
joka on Hänen oma Poikansa
Pitkämielisen esikuvana. 

Kaksituhatta vuotta vierähtänyt
on siitä ajasta meillä nyt.

Aabrahamista kulunut vuosia
on lähemmä neljätuhatta.
Daavid tunsi jo Pitkämielisen
Aika kolmituhantinen
on kulunut kuninkaan ajasta,
kun hän kirjoitti psalmilauluja.
(Psalmi 103)

Varhaisin profeetta kirjoittava
on Jooel entisajoista
( n. 835 eKr.)
ja hän kirjoitti kirjaan tarkalleen,
että Luoja on Pitkämielinen.
Oli Israel mennyt jo kahdeksi
Pohjois- ja Etelävaltioksi.
(Joel 2:13).

Juudan kuvernöörinä Nehemia
on uskollinen todistaja
(445-433 eKr.).
että Luoja on anteeksiantava,
pitkämielinen, suuri armossa
ja kokoaa kansansa takaisin
pystyttää Jumalan Huoneenkin.
(Nehemia 9: 17)

Kun taivaassa aika oli sopiva,
lähetti Jumala oman Poikansa,
säteilyn kirkkaudestansa
ja kuvan olemuksestansa:
(Hebr. 1: 3)
Hän on uskollinen Poikana,
Jumalan Huoneen haltijana.
(Hebr. 3: 6) (Joh. 10:37)
”Kaikkivaltias Luoja ja Jumala
Minun Isäni, joka on taivaassa
tekee yhäti työtä ja luomistansa
ja Minä myös luon Hänen kanssansa”
(Mt. 21:13) (Johannes 5: 17.
”Mitään en tehdä voi itsestäni:
näen , minkä tekee myös Isäni”
(Johannes 5: 19). 

Mitä Kaikkivaltias Luoja taivaassa
sitä Luojan Poikana Jeesus maailmassa.
(Johannes 5: 19-26)

Ja Hän aloitti määräaikana
kutsua kansastaan opetuslapsia.
Simon Pietarin , kalastajan,
Natanaelin, puutarhanhoitajan.
Myös sitten seitsemänkymmentä
sai häneltä matkaevästystä.
(Luukas 10: 19). 

Apostoliksi valittu viimeinen
karistaa kädestä myrkkykäärmeen,
Saulus sinetöitynä luomakunnasta
vallitsi maan matelijoita.
(Gen. 1:26)
(Lankesi Juudas kuin Eeva kutsustaan
ja antautui käärmettä kuuntelemaan).
(Gen. 3: 1-2)

Vaan Jeesus nyt uutena Aadamina
alkoi luoda Kristuksen morsianta,
Pyhää kansaa Jumalan vaimoksi
ja kansoja Kristuksen morsioksi.

Mitä julisti Simon Pietari?
Pitkämielinen on Jeesus Mestari.
(2 Piet. 3:9, 15).

Mitä julisti sinetöity Paavali
kun hän roomalaisille kirjoitti?
(Room. 2: 4, 15: 4)
Timoteus Efesossa kuulla saa,
että Paavali on kaikille esikuvaa
pitkämielisyydestä Kristuksen
pelastukseksi kansakuntien.
(I Tim. 1:16) (Ap.t.22: 21.

Vaan Ilmestyskirjan sanoissa?
Pitkämielisyys ei liene mukana
ja käärmekin luonut on itseään
käy Jumalan Huonetta hävittämään!
(Ilm. 12:17).

Vaan on tärkeä taivaan lahjoista
ihmiskuntaan jo Luojalta omata
hyvyys ja kärsivällisyys,
laupeus ja pitkämielisyys. 

Silloinhan niitä ON aikana
joka omaa apokalyptistä aromia.
Silloin on Luoja onnistunut
ja kuvansa ihmiseen jo saanut! 

Ja taivaassa voidaan hiljentää
sinetti, sekvenssi tulevaan jää,
jokin ennalta tiedetty tapahtuma,
kun vielä LÖYTYY USKOA!
(Luuk. 18:8)
Muistiin 9.8.2018