tisdag 4 april 2017

(350) Luukkaan toinen kirje Teofilukselle (A-O)


(350) LUUKAS Kirjoittaa TEOFILUKSELLE  jatkoa

ALFA(1)

Oi, Teofilus--- jatkan nyt,
on ensi vaihe päättynyt
apostolien koulussa.
Mestari on noussut kuolleista!
40 päivää maassa vaelsi,
näyn ja profeetat vahvisti
Neljäntenäkymmenentenä
Omer-ajan päivänä
Lähetyskäskyn annettuaan,
että kaikkeen maailmaan
on todistusta saarnattava
ja sitten Hän on palaava-
Hän nousi pilvessä taivaaseen.
Apostolit jäivät vuorelle.

Öljyvuorelta Siioniin
todistajajoukko palasi:
Pietari ja Johannes,
Jaakob ja Andreas,
Filippus ja Tuomas,
Natanael Bar Talmai,
Matteus (Leevi tullimies),
Jaakob Bar-Alfai,
Siimon Kiivailija
ja Juuda Jaakobin poika
sekä äiti Maria
mukana muut poikansa.
Kun koolla satakaksikymmentä,
oli valinta nyt tehtävä.
Kuka apostoliksi
näistä joukkoon kuuluisi?
Arpaa sitten heitettiin-
Niin Pyhäkössä valittiin.
Kahdestoista arvalla
valitaan nyt kahdesta.
Mattias on nimensä,
Muuta ei sitten tiedetä.

BETA (2)

Odotettiin päiviä.
Monta, jo kymmenettä.
Oltiin koolla, yhdessä,
Siionin vuoren kätköissä.
Tuli humaus taivaasta,
kuin luomisvirta kuohuva.
Hengen virtaa kirkkaana
Elämän vettä taivaasta,
vaan niin kuin Hengen lieskoja,
jokaiselle omansa.
Sai uuden kielen jokainen,
pelastavan todistuksen:
parttilaisten murteilla,
meediaa, eelamia,
Kaksoivirran kielillä
Juudean heimosävyillä ,
Aasian kielillä kaikilla ,
latinalla, kreikalla, arabialla,
Libyan , Etiopian kielillä
ylistettiin Messiaan nimeä.
Myös Pietari, kalastaja,
saa Hengen sanat saarnaansa.
Kansaa päivän illassa
on uskossa kolme tuhatta!

GAMMA (3)

Parannusvoimaa virtasi
myös jokainen apostoli!
Syntymästään jalkavammainen
nousi pystyyn iloiten.
Pietari jatkoi saarnaansa
Pyhäkön pylväsaulassa.

DELTA (4)

Joukko teokraattinen
Pietarin, Johanneksen
jo yöksi yhdeksi
vankikoppiin telkesi.
Mutta ken voi Taivaan Jumalaa
ja Hengen voimaa kahlita?
Siioninkin vuori  vapisi
ja järisi niinkuin Siinai.

EPSILON (5)

On vaarallista kiusata
Herraa, Taivaan Jumalaa.
On tästä muistuttamassa
Ananias ja Safiira.
Ohi kulkiessa Pietarin
sairaat paransi varjonsakin.
Vaan joukko teokraattinen
hyökkäsi hänet vangiten.
Apostolin kahleista
enkeli käy vapauttamassa,
sanoo: Menkää, puhukaa.
Elämän sanat julistakaa.
Pyhäkössä esiin astukaa
ja kansalle siellä puhukaa.
Vaan viha kiivas leiskahtaa
ja surman henki julma saa.
Gamaliel varoittaa
ja vanhain vihaa jarruttaa.

ZITA (6)

Diakonit valitaan
laupeudentyössä auttamaan,
Seitsemän viisasta,
Hengessä altista.
Stefanus, Filippus,
Prokurus, Nikanor,
Timon , Parmenas,
Nikolaus seitsemäs on.
Stefanus, täynnä armoa
on Sanassa, teoissa vahvana.
Viha leiskahtaa vastaansa.
Kuin enkelin ovat kasvonsa!

IITA (7)

Stefanus julistaa.
(Luukas saarnan kirjoittaa:
Vahvistaa veritodistajan.
Myös kivityksestä vastaavan).

THITA (8)

Gamalielin oppilas
Saul on kiivain joukossa.
Seurakuntaa raatelee
benjaminilainen susi se.
Seurakunta hajaantuu,
paikasta toiseen karkoittuu,
vaan julistaa myös sanomaa,
pelastavaa, parantavaa.
Filippus Samariassa,
on evankelista voimassa.
Apostolit sittemmin
vahvistivat uuden opin.
Herran Henki tempaisi
Filippuksen Negeviin
Niin myös Etiopia
saa Taivaan ensi uutista.

YOTA (9)

Saul, susi Benjaminista,
Gamalielin oppilaista
kohtasi valon taivaasta,
kun leiskahti Hengen salama
ja Jeesus itse palaten
taittoi vihan pistimen,
teki lampaan sudesta
ja paimensielun lampaasta,
valitun aseen kantamaan
Mestarin nimeä maailmaan.
Kauas eteen kansojen,
pakanoitten, kuninkaitten
jaeteen Israelin lasten,
Kadonneitten lammasten.
Kuin suomut silmistä putoavat,
niin asiat Saulille valkenevat
Vaan nyt hän on itse vaarassa,
saa lampaana paeta susia.
Barnabas, leevi Kyprosta,
ottaa Saulin kuin karitsan huomaansa.
Pietari Joppen kaupungissa
herätti Tabitan kuolleista
ja Lyddassa Aineas parantuu,
kun krooninen halvaus ohittuu.
Asukkaat Lydda ja Saaronin
saavat uskonsa Herraan takaisin.

KAPPA (10)

Oli Kesareassa roomalaisupseeri
joka syvästi Jumalaa rakasti.
Hänelle ilmestyi enkeli:
Oli kutsuttava nyt Pietari.
Sillä aikaa Henki Joppessa
valmisti, muokkasi Pietaria
ymmärtämään sanomaa,
mitä evankeliumi tarkoittaa.
Se on pelastus ihmiskunnalle,
ei vain Kapernaumille, Juudalle.

LAMDA(11)

Pietari sitten Siionissa
sai puolustaa Jumalan ajatusta,
miten Herra jo tällä ajalla
haluaa Valon   Siionista
virtaavan pelastuslähteenä
maailman kaikilla äärillä.
Taivas haluaa pakanakansoista
ensi hedelmää iankaikkista.
Ensinhän  pelastussanoma
suljettiin kaikilta vierailta.
Foinikian Kypron ja Antiokian
juutalaiset vain saivat sanoman.
Barnabas välimiehenä
vei kreikkalaisille siementä:
Elämän sanaa pelastavaa
ja Herralle syntyi seurakuntaa!
Barnabas Saulin etsi Tarsosta
ja he toimivat Antiokiassa.
Kristityksi nyt heitä kutsuttiin.
-
Sitten tuli nälänhätä Levantiin.

MI (12)

Herodes surmasi Jaakob-apostolin
ja monia muita kiduttikin.
Pietari taas vangittiin
pääsiäisen aikoihin.
Enkeli hänet vapautti
häntä kylkeen sysäsi,
jolloin rautakahle irtosi
ja rautaovi hiljaa aukeni
Herodes oli julmana
ja tahtoi itse olla jumala.
Hänet löi Herran enkeli
ja kuolettava matotauti.

NI (13)

Antiokian seurakunnasta
tekee Paavali matkojansa.
Barnabas Paavali kanssansa
evankelioi ensin  Kyprosta
Markus on hetken mukana.
Hän on nuori evankelista.
Salamiis, Pafo, Pamfylia,
Pisidian Antiokia
ovat matkakartalla.
On saarnat synagogissa.
(Tarkkaan Luukas kirjaakin
synagogasaarnatkin)
Siellä koko maakunta
saa todistuksen sanomaa.
Ikonioniin sieltä siirryttiin
ja synagogassa jatkettiin.

XI (14)

Sitten Lykaonia,
kaupungit Derbe ja Lystra.
Lystrassa halvattu parani.
Kansa luuli Zeukseksi, Hermeeksi
ja tahtoi sitten uhrata
härkiä seppelten kera.
Tuli myös kivien heittäjät,
raastoivat vaatteet, kivittivät.
Derbeen lähti apostoli,
kun tajunta jälleen palasi.
Lystra, Ikonion, Antiokia
saivat seurakuntaohjeita.
Vaeltaen etelä-Turkissa
julistivat Pergessä, Attaliassa
ja Antiokiaan kotiin palasivat
ja viipyivät kauan ja toipuivat.

OMIKRON (15)

Oppiriidoista oli kokous.
Oli olennaisen syvä hajaannus.
Ei evankeliumin tarkoitus
ole pakanakansojen juutalaistus
ja perinnäissääntöihin kietominen
ja tradition kahleisiin sitominen,
vaan puhdistus sydämen uskolla
lunastuksella, pelastusarmolla
ja Jumalan lapseuteen palauttaa
takaisin koko ihmiskuntaa,
että joka aikana Isä Jumala Luoja saa
ensihedelmät joka kansasta.
Kansaa Jumalan nimelle
kadotuksesta Elämän puun tielle.
On Mestari sitten palaava
ja Daavidin majan kohottava.
Ei ikeitä Aaronin pappien,
sääntöjä Leevin sukujen
asetettu pakanakansoille,
vain ne välttämättömät säännöt ne:
”Epäjumalten saastuttamaa
ja haureutta ja verta on kartettava.”
Onhan Mooseksella julistaja
kaikkialla ammoisista ajoista-
Nyt pakanoista pelastuneet
saivat omat säädökset,
ettei liian korkea
 ole kynnys huoneessa
jonne kertyy seurakunta,
lunastettu ihmiskunta.
--
Barnabas Kyproon palasi
kanssaan Markus purjehti.

PII ( 16)

Derbessä ja Lystrassa
on nuori poika vastassa.
On juutalainen äitinsä
ja kreikkalainen isänsä.
Markuksen, leevin, sijasta
on Timoteus sydän alttiina.
Ja seurakunta vahvistuu
ja säädös uusi kirkastuu.
Fryygia, Galatia,
Myysia, ei Bitynia.
Trooas Länsi-Turkissa
ovat matkan varrella.
Enkeli taas johdattaa
kohti Makedoniaa.
Samotrakeen, Napoliin,
meren yli Filippiin.
Tyatirasta Lyydia
on perhekuntaa uskossa.
Perhe vieraanvarainen
majapaikka apostolien.
Oli Filippissä taikuutta.
Sen saivat veljet kokea
Heidät siellä raadeltiin
ja vankiluolaan suljettiin.
Maa järisi ja vankila
avautui raunioina.
Tuli uskoon vanginvartija
ja pesi heidän haavansa.

RHO ( 17)

Amfipolis, Apollonia
Tessalonikan synagoga.
Saarnaa kolme sapattia
lähtien kirjoituksista.
Sitten nousi meteli.
Synagogan esimies jo kärsi.
Yötä myöten Bereaan
mentiin. Siellä Synagogaan.
Sanaa paljon tutkittiin,
oliko totuus todella niin.
Monet heistä uskoivat,
kreikkalaiset vakuuttuivat.
Vaan Paavali meren rannalla
sai lymytä, olla piilossa
ja sieltä yksin Ateenaan
kuljetetaan, saatetaan.
Siellä Areopagilla
kohta hän seisoo, julistaa.
Areopagin jäsenkin
liittyi jo uskovaisiin.

SIHMA (18)

Atenasta Korinttoon.
Priscilla, Akylas tietoon.
Klaudius juutalaisia
karkoitti silloin Roomasta.
Korinttossa telttoja
kolmikko tekee joukolla.
Synagogassa joka sapattina
on keskustelu lunastuksesta.
Tulee Makedoniasta myöhemmin
Siilas ja nuori Timoteuskin.
Herra näyssä vakuutti Paavalia:
Herran kansaa on paljon kaupungissa!
Älä pelkää, vaan puhu. Älä vaikene.
Olen kanssasi. Sinua suojelen.”
Vuoden ja kuusi kuukautta
saatiin siellä kuunnella Paavalia.
Mutta Gallionin aikana
pahoinpideltiin synagogan johtaja.
Nyt lähti Paavali Syyriaan.
Pirskilla ja Akylas mukanaan.
Nämä jäivät Efeson seurakuntaan
ja Paavali jatkoi Kesareaan.
sieltä Jerusalemin kautta palaten
luo Antiokian lähettiseurakuntien.
Efesossa Apollos Akylaalta saa
syventävää Hengen tuntemusta.

TAU(19)

Paavali sitten Efesossa
pitää kaksi vuotta Tyrannuksen koulua.
Joka päivä siellä runsaasti keskusteltiin.
Kaikki Aasia sai kuulla sanomaa niin.
Parannusvoimaa Paavalin vaatteetkin
vaikuttivat: Tauti vain pakeni!
Herran Sana sai juurtua, vahvistui.
Ja Seurakunta versoa, voimistua.
Sitten siirtyi eteenpäin Paavali:
Suuntana Akaia, Siionkin.
Myös Rooman hän nähdä halusi,
kun Siionista palaisi.
Erään epäjumalattaren palvelijat
olivat siihen aikaan meluisat.

IPSILON (20)

Salahankekin oli matkalla.
Paavali muutti suunnitelmia.
Joukko jaettiin kahtia
(Luukas itse oli toisessa joukossa).
Luukas tuli laivalla edeltä,
Paavali maitse jäljissä.
Trooaassa sitten tavattiin.
(Eutykus ikkunalla nukahti!
Putosi unen vallassa
kolmannesta kerroksesta.
Paaavali rukoili puolesta
ja poika lähti elävänä kokouksesta).
Matka Assosta yhdessä Mityleneen
Samoon ja Miletoon edelleen.
Miletossa oli kokous rannalla.
Tuli Efesosta sinne vanhimpia.
Paavalin jäähyväissanoma
lohduttaa Efeson seurakuntaa.

FI (21)

Koos, Rhodos, Patara,
Foinikiaan menevä laiva.
Kypro vasemmalla, Syyriaan.
Sitten Tyyron satamaan.
Tyyrosta Ptolemaiksen satamaan
ja sieltä sitten Kesareaan.
Evankelista Filippus majapaikkana
Luukkaalla on ja Paavalilla.
Agapus siellä ennustaa,
että edessä on jotakin vaikeaa.
Jerusalemissa uskovat iloitsevat:
Jaakob, Jeesuksen veli, ja vanhimmat.
Ensihedelmää Kreikan kansasta
uskovia on Paavalin mukana!
Paavali uhraa uhrinsa
ja noudattaa Mooseksen lakia
On puhdistuspäiviä seitsemän
ennenkuin Pyhäkköön astuisi hän.
Vaan tuli suuri meteli.
Koko Pyhä kaupunki kuohuili.
Paavali heti vangittiin,
egyptiläiseksi häntä luultiin.

CHI (22)

Hebreaksi Paavali todistaa:
”Miehet, veljet ja isät, kuunnelkaa!”
Hiljaisuus oli valtava,
kun Paavali puhuu kutsumuksesta.
Mutta kansa ei voinut käsittää
Heti Paavalin tahtoisi hävittää.
Rooman kansalaisuudellaan
hän sotilailta itseään puolustaa.

PSI (23)

Paavali neuvoston edessä
todistaa omantuntonsa tiestä.
Tuli riitä puolueitten välillä.
Toiset eivät usko edes enkeliä,
ei Henkeä, ylösnousemustakaan,
siis tuskin uskovat edes Jumalaan.
Yöllä Herra Paavalille ilmoitti:
Ole turvallisella mielellä.
Todistat Roomassakin!
Paavalin sisarenpojalta
kasarmiupseeri sai tiedon ansasta.
Kaksisataa sotamiestä valmiina,
seitsemänkymmentä ratsumiestä hevosilla,
keihäsmiehiä heitä on kaksisataa-
niin Sanoma lähtee Siionista kiitorataa!

OMEGA (24)

Luukas tässä kirjeensä lopussa
seuraa tarkasti oikeuden jakoa.
Viisi lukua kokonaan
on tätä oikeudenkäynnin asiaa vaan.
ennen kuin Paavali on Roomassa
ja opettaa ja todistaa Herrasta.

Luukas seuraa Paavalin mukana
ja kuuntelee tarkasti opetusta.

(Ennen äkillistä poismenoaan
kerrotaan
Filippin seurakuntaan Paavali
määräsi Luukkaan).JATKO:
II KIRJE TEOFILUKSELLE ( Apostolien teot)

 http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/heb1.pdf

Luke's presence in Rome with the Apostle Paul near the end of Paul's life was attested by 2 Timothy 4:11: "Only Luke is with me". In the last chapter of the Book of Acts, widely attributed to Luke, we find several accounts in the first person also affirming Luke's presence in Rome including Acts 28:16: "And when we came to Rome..." According to some accounts,[who?] Luke also contributed to the authorship of the Epistle to the Hebrews.[12]
Luke died at age 84 in Boeotia, according to a "fairly early and widespread tradition".[13] According to Nikephoros Kallistos Xanthopoulos (Ecclesiastical History 14th century AD., Migne P.G. 145, 876) and others, Luke's tomb was located in Thebes, whence his relics were transferred to Constantinople in the year 357.[citation needed]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar