fredag 28 oktober 2016

(318a) Z-sanoja Erez Israel, Zion. Zaadok

TAUSTAA
(Raamatun Z- sanoista moni on suomenkielessä ilmaistu S- kirjaimella)
Esimerkiksi sanat Siion ja Siinai käyttävät S-kirjainta .
Siion on hebreaksi Zijon. (Z= 90, zade).
Siinain S - kirjan on sammech (S= 60): Sinai
Lisäksi on vielä Sin- ja Shin- S-kirjaimet, jotka erotetaan vain masoreettien pisteellä kirjoituksessa ja sukupolvesta toiseen periytyvän kuulomuistin avulla.
Sara shara shir sammeah.
(Saara laulaa iloisen laulun!)
( Sibbolet, Shibbolet on tarina Efraimin murteen ja hebrean kielen erosta.
Hebrean viljantähkä sanottiin Shibbolet (Shin kirjaimella Sh= 300).
Efraimilaiset kutsuivat ja kirjoitivat  viljantähkän Sibbolet (sammech kirjaimella S= 60) ja tälloin sanajuuri merkitsee hebreaksi taakkaa, iestä. Sanaa käytettiin heimoriidoissa tunnussanana.
Suomessa on siis kaikki nämä (zadi (90), sammech, (60) sin (300) ja shin (300) kirjaimet korvattu yhdellä S kirjaimella Raamatussa, jolloin nimien merkitystä ei sanasta suoraan käsitä ellei katso selityksiä, joita joskus liitetään.
Lisäksi meillä ei ole soinnillista S- kirjainta kuten saksassa on. Se on hebreksi zayin (7). Myös se tulkitaan suomessa tavallisella s kirjaimella.
Etsin esiin joitain Zade (90) – nimiä ja sanoja, mutta ensin näiden s-johdannaiskirjaimien esiintymistiheydestä Raamatun hebreassa saa kuvaa niiden esittämisjärjestys Raamatun lehdillä jae jakeelta.Tämä on preliminääri haku ja joku voi löytää tarkempiakin tuloksia.

Genesis kirjan enimmäisessä luvussa
ensimmäisessä jakeessa
esiintyvät kirjaimet Shin (300) ja Zade (90)
yhdentoista kirjaimen joukossa.
(Alef (1), Beit tai Weit (2) , Hei (5), Vav (6),
Jod (10), Lamed (30), Mem (40), Zade (90),
Resh (200), Shin (300), Tav (400)

Z esiintyy sanassa  "maa": Aarez . esim sanotaan Erez Israel  ja Zion.

Toisessa jakeessa esintyy
viisi uutta kirjainta.
(khet (8), Chaf tai Kaf (20),
Nun (50),´Aijin (70), Pei tai Fei) (90),

Neljännessä jakeessa
kaksi uutta kirjainta.
Dalet (4), (Tet (9),

Seitsemännessä jakeessa
´Sin -kirjain
ilman ”suhua” (S)
(´Sin (300)

Yhdennessätoista jakeessa
S soinnillisenä.
(Zaiin (7)

Kuudennessatoista jakeessa
tulee vielä lisäkirjainta.
(Gimel (3)

Genesis luku 2:
(Kun paratiisissa alkuvirta
oli jo pirstoutumassa.
neljään haaraan,
niistä ensimmäinen haara
kiersi koko Havilan maan.
Tähän pirstoutuneen virran
kiertämisliikeeseen tarvittiin
uusi kirjainkin.
Verbi juuri (SaVaV)
Tavallinen s
(sammech, 60).


27.10.2016. Päivitys 29.10.2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar