torsdag 27 oktober 2016

(317) Y-sanoja (Suomen aakkoset)Kun Y-sanoja pohdin.
muistinYPERIITIN.
Oli YPERIITTI aikanaan YLLÄTYS
ja kansojen kauhun herätys.
Miksi? Vuonna 1915 ei kukaan
kaasuasetta osaa odottaakaan.
YPRES-kaupungin tienoilla
kuoli kymmenessä minuutissa
5000 ranskalaista sotilasta
saksalaisten uudesta aseesta.
Se oli kloorisinappikaasua,
Nyt jokseenkin ajankohtaista
siellä Niiniven tienoolla
Levantin pahassa sodassa.
Vaikka vuosi on  5777
Juudan kansalla
ja 2016 meillä suomalaisilla
on maailmassa  YHÄ paljon kurjuutta
ja rauhan aika YHÄTI  kaukana.
YKSI (1) on suomen YKKÖNEN
ja numero käyttökelpoinen.
Hepreassa YHTÄ voi ilmaista
useammallakin tavalla.
Vaikkapa Alef- kirjaimella
tai arabialaisella numerolla
taikka Jahid ja Ehad sanoilla

YKSI YKSI on meillä suomessa vain
joten tästä nyt YHDEN aiheeni sain.

Jos hebreassa väärän YHDEN ilmaisi,
siitä ennen kansa jo kivitti.
                                                                                          (Jahid tai Ehad) (Joh. 10: 30-31)

YKSI ainoa ihminen:
jahid on ilmaisu sanan sen.
Myös YKSIKKÖ on jehida
YKSIKÖSSÄ                                                         (be-jehida)
voi olla YKSILÖITÄ YHDESSÄ                         (be-jahad)
joko YKSIMIELISINÄ                                       ( be- ahadut)
tai erimielisinä. 
 (ilman yksimielisyyttä)                                                     (bli ahadut)

Ehad on se toinen YKSI-sana.
YKSI on Jumala.
Elohim EHAD
Taivaan Kaikkivaltias.                                          (Elohim, Valtiaat, Kaikkivaltias)

Myös mies ja nainen on YHTÄ,
kun menevät naimisiin.
He ovat ”YKSI liha”,                                               (Genesis 2:24)             
Basar Ehad” - sanotaan niin.
Ihminen Aadam  on Ehad, YKSI vasta,                   (Genesis 1: 27)
kun on  parina,
ja se YKSEYS, YKSIMIELISYYS
on ihmsessä  Jumalan kuvaa.                                         
                                                                                      (God said: let us make man
                                                                                      in our image,
                                                                                       after our likeness) (Gen. 1: 26)

Tämä Ehad ,YKSI -sana kuvaa
vallitsevaa YHTEYTTÄ.                                            (AHADUT)
Suomessakin tunnetaan
tämän laadun  YHTÄ:
Kansalaislaulussa lauletaan
sitä YHDEN YHTEYTTÄ.
(Oman isäni lempilauluna
siteeraan tähän sen sanoja)
 
Kaikki kaikk´ ylös
YHTENÄ miehenä nyt                                                  (Ke-Ish Ehad)
Suomen onnea valvomaan.
Hetken työ tuhat vuosihin vaikuttaa
Isänmaahan ja maailmaan.                   ”https://www.youtube.com/watch?v=41YJC5lgIZE


Myös seurakunta on YHTÄ,                                         (Ehad)
YKSI ruumis Hengessä.                                            
Olemme YHTÄ Kristuksessa                                      
Kristuksen ollessa Päänä.

Kun Jeesus Hyvä Paimen
puhui lammaslaumalleen:
Minä ja Isäni olemme YHTÄ.
oli joutua kivitykseen.                                    (Joh. 10: 30-31)
Kiivaat eivät voineet sietää.
Tästä me voimme tietää
miten lause oli ilmaistu:
Anii ve-Avii Ehad Anahnu


Sitten ystäväjoukossa
ympärillä vain ”omia lampaita”
Hyvä Paimen jatkaa edelleen
selvitystä tämän salaisuuden.                        (Joh.14: 4-11)( Joh.15:1- 7)

YLIMMÄISPAPILLINEN rukous,
niin tätä lukua (Joh.17) kutsutaan:                                          (Joh. 17. luku)
Jeesus pyysi Pyhältä Isältään
opetuslapsilleen varjelusta
että nämä olisivat YHTÄ                                             (EHAD)
kuten Hän ja Jumala.                                                   (Joh. 17: 11)

Ylimmäisenä Pappina
Hän esirukoili edeltä
myös tulevaisten uskovien
lammastensa edestä.                                                        (Joh 17: 20)
että he kaikki olisivat YHTÄ                                          (EHAD)
kuten Isä Jumala Hänessä
ja Hän Jumalassa
ja kaikki uskovat Heissä. 
 
Silloin maailma pystyy uskomaan                              (Joh. 17:21)
että Isä Hänet lähetti
ja sen kirkkauden
jonka Hän Isältään sai
sen Hän heihin valisti,
että uskovat olisivat YHTÄ kuin He:                (Joh. 17: 22)
Hän Seurakunnassaan
ja Jumala Hänessä,
täydessä YHTEYDESSÄ.                                  (Joh. 17:23)

vaan kuten ennen
Salomon ihana valtakunta
pirstoutui osiinsa
sukupolvien ajan myllyjen
unohduksia jauhaessa
niin pirstoutui myös lahkoina 
Kristuksen ihana  Alkuseurakunta.

Moni katkeruuden juuri
vikuutti uskovia
Ja alkuseurakunnan
YHTEYDEN kirkkautta.

Pirsto pirston jälkeen
kuin Eedenin virrassa                                                  (Genesis 2:10)
haaraantuva monin haaroin
oli Alkuseurakunta.                                                

(Vanhassa Liitossa
Diasporassa
syntyi pikkuryhmiä
kuin tähtisumuja.
Kautta maanpiirin:
on   YKSI Jumala kuitenkin.                                              (EHAD)
-Vaan Juudan kansa hkokoontuu
yhteen kuin kehokin.
Miten rakentuu vauva kohdussa
näkymättömin tapahtumin?
Kuinka syntyy kokonainen kansa
jälleen , määräajanlla?

Kokoontuu heimokunnat
Niin on luvattuna.
Hän, joka hajoitti,
Hän myös kokoaa.
Jumala  Juudan kansaa
YHTEYTEENSÄ johdattaa.
Tästä on monen monta
Profeetan sanomaa).

Pakanakansoista sillä aikaa
Esikoiset kerätään
ensihedelmät joka kansasta
Pelastettujen elämään.
Uskoon tulleet YHTEYTEEN
seurakuntiin liitetään.                                              (Kol. 1:14-26)
Kun Pää on kaikilla YKSI
silloin kehon joka jäsenkin
yleensä toisensa tunnistaa
kuten tunnistaa itsenkin.

Olisi keho sairas,                             (I Kor. 12: 12- 27) (Ef. 4: 10-16)
jos käsi jalalle
sanoisi, et kuulu
tälle keholle.                                    (Kol.  2: 18-19)

Tehtävät on monta,                            (I Kor. 12: 28-31) 
seurakunta on YKSEYS.
Sitä on Kristuksen salaisuus
ja elämän pyhitys.

Paavali sai tehtävän
tätä salaisuutta opettaa,                     (Galatalaiskirje 1:15-24)
Kristusta ja seurakuntaa                    (Gal.. 2: 8-9)
kuin Paimen lampaita.                      (Gal. 3: 28-29)

Efesolaiskirje erityisesti
tätä salaisuutta selvittää                      (Ef. 1: 9-10)
taivaan taloutta toteutuvaa
aikojen täyttyessä.                              (Ef. 1: 1-23)

Paavali kirjoittaa                                 (Ef. 4: 3-7
"Hengen yhteydestä                           (Ahadut ha-ruuah)
rauhan yhdyssiteellä
yksi ruumis                                              (Guf Ehad)
ja yksi Henki                                           (Ruuah Ehad)
yksi ja sama toivo                                    (Tikva Ehad)
yksi Herra                                                 (Adon Ehad)
yksi usko                                                   (Emuna Ahat)
yksi kaste                                                   (Tevila Ehad)
yksi Jumala ja Isä                                        (Eel ve -Aav Ehad)
kaikille
ja yli kaikkien                                               (Eljon)
ja kaikkien kanssa                                        (Immanuel)
ja kaikissa".                                                    (Bi Adonai) (Exodus 4: 13)

-"Mutta itse kullekin meistä                        ( le-chol ehad ve-ehad mimennu)
on armo annettu
Kristuksen lahjan mitan mukaan".                   (Ef. 4:11-16)

 Johannes kirjoittaa
-"Kuka voittaa maailman?
Se joka uskoo Jeesukseen,
että Hän on Jumalan poika,
Hän joka tuli vedessä ja veressä
 ja Hengessä
Jeesus Messias,
eikä ainostaan vedessä
vaan vedessä ja veressä
ja Henki on se joka todistaa
sillä Henki on totuus
Sillä kolme on jotka taivaassa todistavat
Isä, Sana ja Pyhä Henki
ja ne kolme ovat YHTÄ                                        
Ja kolme on jotka todistavat maassa:
Henki ja vesi ja veri
ja ne kolme ovat YKSI (yhtenevä) todistus"                   (Eiduth Ehat) (I Joh. 5: 5-8)
 http://www.sarshalom.us/resources/scripture/asv/html/1john.html

Niin - meillä suomen kielessä
on vain YKSI YKSI ,
Siksi tässä vaikea on
tulla ymmärretyksi.

27.10.2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar