onsdag 12 oktober 2016

(307) O-sanoja (OTNIEL, OOBED, OMEGA)

OTNIELISTA OOBEDIIN     … OMEGAAN

Tuomarienkirjan aika 1400- 1100 eKr.
Samuelin aika n. 1100 eKr.

Tuomarien ajalta (1400- 1100 eKr)
ei ole montaa runoa
muistomerkkiä suurta,
vaan on historian juurta:
kahdentoista heimon historiaa,
ja laulua, Deboran sanoittamaa                                         (Tuom. 5)


Mooses Leevin heimosta
ja Joosua Efraimista
olivat jo poistuneet,
heimot sijoilleen asettuneet.
Joosuan koko elinaikana
oli kansa Mooseksen uskossa
ja muisti Jahven sanoja
ja pysyi Herran liitossa.                                       (Tuom. 2.7)
Oli vanhat viisaat kansassa
Joosuan jälkeen johtajina,
He elivät aikoja pitkiä
ja pitivät uskon vireillä.                                              (Tuom. 2:7)

Yhteistä kansanjohtajaa
eivät heimot valinneet, kuningasta ,
vaan pappiskansana edelleen
pitivät aaronilaisen johtajuuden.
Oli heillä uurim ja tummim myös,
Pappi välitti kysymystyöss´
Laki oli Liitonarkissa
ja Siilossa oli Ilmestysmaja.
Arkki sijaitsi Beetelin kylässä.
Kokouksia pidettiin Mispessä.
Joku yksilö myös teki kasukan
ja privaatisti kyseli neuvoja.                              (Tuom. 8:27) (Tuom. 17: 5)

Siis kansa oli kuin kansa tavallinen,
uskonnollinen ja sotivainen.
Naapuriheimoihin naitettiin
ja sieltä miniää otettiin.
Tuli myötä myös kiviset jumalat,
kaikenkaltaiset puiset ja koreat,
joita kaapeissa hyllyillä heimojen
oli vuosi vuodelta enentyen.
Ei Jumala taivaassa kivistä maan
tai esineistä ja puustakaan
ole vihainen, vaan hän vihastuu
kun jumaliksi tehtiin kivi, puu, kuu.

Väistyi Vanhimmisto.  Hyvä aikansa
oli kulkenut kohti loppua,
vaan uusi sukupolvi maassansa
ei tuntenutkaan Herran tekoja                             (Tuom. 2: 10)
Näin Jahvessa vihan sytyttivät
ja suojaavat kilpensä hävittivät.
Jos poistuu Herran käsi suojaava,
tuottuu häviö, kansalle katkera.

Joka syvenevän ahdistuksen aikana
kansa virittyi etsimään Luojaansa
ja avuksi huusi Herraansa.
Kuuli Jahve taivaassa kansaansa.
Hän herätti kansasta tuomareita ,
miehiä eri heimoista, sankareita,
ja he pelastivat kansan aikanansa
asuen omissa kodeissansa.

Tuomari oli Pelastaja, ihminen,
johon Jumala asetti Pyhän Hengen,
koska tuomarin sydän oli alttiina
ja Jumalan voiman astiana.
Niin Puolustusvoimat kansassa
Herra Sebaot asetti tuomarissa
Ihmisen alttiuden mukaan vain
Luoja maailmassa voi vaikuttaa ain.
...
Kun viholliset olivat lukuisat
kuin heinäsirkat lukemattomat,
oli Juudasta OTNIEL tuomarina
neljäkymmentä rauhallista vuotta.                                        (Tuom. 3: 9-11)
Mutta sitten vihollinen  jälleen kansan voitti:
kahdeksaksitoista vuodeksi huono aika koitti.                           (Tuom. 3: 24)

Eehud, ben Geera oli benjaminilainen,
rauhanajan tuomari ja pitkäaikainen.                                 (80 vuotta tuomarina, Tuom. 3: 30)

Samgar ben-Anat töistään mainitaan,
aikajakson  kestoa ei tässä kuitenkaan.                           (Tuom. 3:31)

Paha Siisera rusikoi Israelia
täydet kaksikymmentä vuotta.                           (Tuom. 4:7)
Siihen aikaan ilmeni Deborah.
Hän oli nainen ja profeetta
ja hän  toimi Israelin tuomarina
Istuimensa Deboran tammen alla.                 (40 v) (Tuom. 4: 4-5)
On neljäkymmentä rauhan vuotta kansalla
ja se menestyy hyvin Siiseratta.

Sitten alkoi Midian jälleen uhota,
ryöstää, raastaa, riistää ja kansaa surmata
ollen kuin lauma tuhosirkkoja:
ei mitään ole sen jäljiltä kansan pelloilla.             (Tuom 6: 8,11)

Seitsemän vuotta kesti sitä kurjuutta.
Israel huusi Jumalalta jälleen apua.
Ensin tuli kansalle eräs profeetta,
Sitten katsoi enkeli tammen juurelta
kun Gideon vehnää pui OFRAN viinikuurnassa
jottei näe Midian ja jyvää varasta.
.                                                     (Tuom.6: 8-11)

Gideon, Pelastaja ja kansan tuomari,
viholliset karkotti ja maansa vapautti.
Rauhaa oli jälleen maassa hänen aikansa:
neljäkymmentä täyttä vuotta, sanotaan Sanassa.         (Tuom. 8:28)
Gideonin jälkipolvi soti keskenään.
Joukosta ei Herran miestä ollut yhtäkään.               (Tuom.9)

Kun ohi oli sukusurmat, mies Isaskarista               (Tuom.10: 1-2)
Toola, Doodon pojan Puuan poika,
tuomariksi oli  valittuna.
Kaksikymmentäkolme vuotta aivan ihanaa
oli silloin rauhanaikaa koko kansalla.

Rauha jatkui sitten vielä Jaairin aikana        (Tuom: 10:3)
kaksikymmentäkaksi vuotta lisäaikaa suloista.

Sitten kahdeksantoista vuotta kansaa
Filistea ryösti, raastoi, riisti.
Myös ammonialaiset Lootin lapset
sydänjuuria tuskalla viisti.                         (Tuom. 10:7)

Sitten tulee Pelastajaksi Jefta-niminen,
tuomarinaolokausi kuusivuotinen.       (Tuom. 12:7)

Beetlehemistä Ibsan: työvuotta seitsemän,                  (Tuom. 12:8-9)
Kymmennen vuotta Eelonilla hänen jälkeensä
Ibsan oli Juudasta, Sebulonista Eelon..                        (Tuom. 12: 11)
Sitten Hillelin poika Abdon, kotikylä Piraton:            
kahdeksan vuotta tuomarina
ja silloinkin oli rauhallista. .                                    (Tuom. 12: 13-14).

Sitten neljäkymmentä pitkää vuotta
Filistea vaivasi
ja sillä aikaa Jumala
Simsoninsa  kasvatti.                      (Tuom. 13: 1)

Sankari Simson Daanista
koko  maailmassa tunnetaan;
Oli tuomarina maassansa 
kaksikymmentä vuotta.          ( Tuom. 16:31)

Ei omaa kuningasta ollut vielä kansalla.
Leevin suvun asema oli erityisen hankala,
koska Leevin valinta
on olla Elävän Jumalan palvelija.
ja tehtävä on johdattaa
tuleva sukupolvi uskomaan
ja sen uskon kautta palkkansa
he saavat Jahvensa laista.
Kun kansa sitä noudattaa,                                     (Tuom. 17: 9-11)
niin pappi silloin palkan saa
ja vice versa- tietenkin:
Kuin muukalainen on leevikin.

Kerran rikos kauhea                                     (Tuom.. 19-21)
yhdessä sukukunnassa
pöyristytti heimoja.
Päätettiin kokoontua.
Mispessä katselmuksessa
lähemmä puoli miljoona.
yhdestätoista heimosta
miestä sotakuntoista.

Benjamin yksin Gibeassaan.
pitää omaa katselmustaan:
Heitä noin kolmekymmentä tuhatta
oli väkevää ja sotakuntoista. 

Sitten tuli heimosota Siinain Lain hengessä
Hirveä oli vihan ota juuri niinä päivinä.
Ei ollut ihmistuomaria, yksilöjohtajaa.
Yksitoista heimoa oli lynkkaamassa
koko Benjaminin heimoa.
Siksi oli heimosota aivan hirveä,
Lainhenki salamoitsi välkkyvänä.
Benjamin silloin  miltei hävitettiin.
Kylät, lapset, naisväki tuhoutui niin.
Muutama sata poikaa ainoastaan
jäi benjaminilaista päälle tämän maan.
Vaimoksi tyttöjä heimoista
aivan muista kuin benjaminilaisista
järjestyi yhteispäätöksenä,
kun heimot surivat Lain töitänsä.                           

Nimittäin Benjamin siellä Gibeassa
aikoinansa koko heimo  riehumassa
rikkoi perustuslakia
muukalaisen, lesken
orvon oikeutta.
Myös leeviläisten oikeus
oli vapaa liikkuvuus.
Se oli Laista vakavin
käytännössä nimittäin.
Kuinka voisi Jumalaa
kunnioittaa rakastaa,
jos on paha ihmiselle,
lähimmälle lähimmäiselle?
...
Pappisjohto heikkeni.
Kansa sitten huomasi.
Kuninkaan me tarvitsemme
muuten aivan tuhoudumme! 
Sovittavaa pappia
ei ollut  silloin toimessa.  
Jokainen heimo Lakia
tulkitsi  omalla tavalla.


Vielä kului sukupolvia ennen Booan OOBEDIA    (OOBED= palvelija)
ja OOBEDIN poikaa Iisaita ja pojanpoikaa Daavidia!


Vaan oli niinä aikoina
Samuel  Herran profeetta.                        
Hän oli kansan tuomari.
Vauvasta asti lemmikki
Ylimmäisen Papin ja Jumalan
ja hän kuuli Jumalan puhuvan.
Vuosittain Gilgalin ja Beetelin
ja Mispen hän kiersi ha  opetti
ja antoi oikean tuomion;                           (I Sam. 7: 15-17).
kuningas-asian toi  Jahven tietoon.                                    (I Sam. 8: 6)

.................................................
12.10.2016
Kun oli jo ollut kuningaskunta                            (OBADJA = Herran palvelija)
ja kahdeksikin jo pirstoutunut,
ja kansan pakkosiirtolaiset                               (Ehkä Jeremian aikalainen)
kauas maastaan hajoitetut,
OBADJA profeetta sanoman saa
ja tulevatkin samalla ennustaa.                           http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1601.htm

Sittemmin pakanoillekin sanomaa
Siionin vuorelta julistetaan
Tuntemusta Elävän Jumalan
ja Hänen taivaallisen tahtonsa.
Sillä kaiken ALFA ja OMEGA
alkoi opettaa kansakuntia.

ONESIFOROS, Jeesuksen aikana
oli yksi valittu julistaja,
yksi   niistä seitsesemästäkymmenestä
jotka airueina  kaksittain  edellä
valmistivat  kyliä Jeesukselle
ja taivaalliselle  opetukselle.
.                                                             (Lk.  10:1-24)
ONESIFOROS tarkoittaa,
Hän tuo hyödyllistä mukanaan.
Jumala saattaa asiaansa kuljettaa
ONESIFORUSTEN alttiuden avulla.

Käyttökelpoinen
 Shimmushi    hebreaksi on                      ( 2 Tim. 1: 16-18)(2 Tim. 4:19)
muistuttaa tuomaria
 ”Simson”.

Kun lukee Paavalin kiitoksia
ja sanat ONESIFORUKSEN teoista,
tulee mieleen eräs sanonta,
jonka tiedän olevan  hebreassa.
Ezel Lavan garti-
Tarjag shamarti.


ONESIMOS  Kolossasta                                (Kol.4:9)
oli  orja Filemonin,
teki jotain  vilppiä
Sitten lähti  karkuunkin.
matkallansa Paavalin
tapasi, sai evankeliumin.
Tuli  uskoon, pelastui,
saatekirjein  kotiutui.                                        (Filemonin kirje)
Myöhemmin -  niin sanotaan-
hän oli piispa  viraltaan.
ONESIMOS  nyt   "hyödyllinen"
on  mitoissa myös taivaiden.  

 12.9.2016 Kirjoitettu 

Niin tuomareita Luojalla
on joka kansakunnassa.
Kun kansa huutaa apua,
niin vastaa taivaan Jumala.
Alttiittensa avulla
valistaa meitä Jumala:
ALFASTA OMEGAAN
meillä on taivaan sanomaa. . ( Ilm. 22: 13)

11.7.2017 päivitys.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar