lördag 29 oktober 2016

(321) Ö-sanoja (Suomen Aakkoset ) ÖLJYPUUN ÖLJY

ÖLJY on Ö-sana (olja, oil)

ÖLJYSTÄ on Raamatussa
alusta loppuun asiaa.
ÖLJY merkitsee valoa
kynttilöissä ja lampussa.
ÖLJY merkitsee lämpöä
kotien kylmyydessä.
ÖLJY on myöskin ravintoa
aivan aikojen alusta.

Jeesuksella oli oma kotinsa
Galilean Kapernaumissa.
Gennesaretin rannalla
synagogakaupungissa.
Jerusalemissa pyhillä juhlilla
Hän yöpyi ÖLJYVUORELLA.
vaan jo varhain aamun tullessa
Hän Temppelissä kansaa  opettaa.
(-Ei väellä, ei voimalla
vaan Hengelläni, sanoo Herra).
Voideltuna  Hengen öljyllä
Valkeutena  Temppelissänsä. 

Kun Jeesus opetuslapsineen                             (Matteus 21:1) (Markus 11. 1-3)
nousi Jerikosta vuorilleen
he tulivat ensin Beetfageen,                             (Varhaisviikunan Talo)
tietysti joukolla kävellen,
Siellä  ÖLJYMÄEN rinteen kylissä
oli Jeesuksella rakkaita ystäviä.                   (Betania, Beetfage)
(Nousu jalan  tietä Jerikon
melkoinen urakka on!)
Tietä pääsee nykyään helposti
linja-autollakin, , tie on moderni.
Jeesus nyt tarvitsi aasin sen,
aasintamman varsoineen.

Kun Jeesus Siionin vuorella
nautti pääsiäislammasta
opetuslasten joukolla
kaikki lopuksi lauloivat kiitosta:
He lauloivat kiitosvirsiä                                           (Markus 14: 26)
Daavidin psalmien sävelillä.               Ps. 145: 15,16), Ps. 146: 8,9),(Ps. 147: 8,9).

Valmiiksi veisattuaan
he lähtivät laaksoon laskeutumaan.
Kidronin  laakson poikki kulkevat
ja ÖLJYMÄEEN rinteen nousivat.                          ( Matt. 26: 30)
Siellä oli Getsemane-maatila,
mikä tarkoittaa ÖLJYN puristamoa.                   ( Gat, hedelmän puristamo, Shemen = öljy)
ÖLJYPUUN marjoista , ZEITIM_
oliiviöljy puristettiin                                           (Har- Ha-Zeitim = oliivien vuori)


Kerran Jeesus istui ÖLJYMÄELLÄ
vastapäätä Moorian  Pyhäkköä.
Sieltä ylhäältä ÖLJYVUORELTA
voi koko Temppelialueen tarkata.                               (Markus 13: 13)
Oli Temppeli kaunis ja mahtava,
opetuslapset ihastuneita.
Mutta Jeesus tiesi, mitä tapahtuu
Milloin se kaikki toteutuu?
kysyivät ne kaksi veljesparia,
Kallio ja Jylinät Ukkosesta.                              ( Markus 13: 4)

(Tästä varoituksesta johtuen
moni Tiituksen tuhot enteillen
ehti ulkomaille jo saarnaamaan
ja seurakuntia  viisaasti kaitsemaan.
Siksi on vielä olemassa
uskossa vahva  Seurakunta.
ÖLJYMÄEN ÖLJYPUUTKIN poltettiin,
helvettinä paloivat rinteet Kidronin,
Rooman tulet   Pyhäkön nieli  kokonaan,
Enkeli kävi kyynelin  jo sammuttamaan. 
Katosi  jalopuu  kuin   tuhka tuuliin maan.
vain  Itkumuuri jäljellä,   muisto  ainoastaan.
Mikä oli kultaa, jaloa,  se kaikki ryöstettiin
Pyhäkön Lamppu  Menora  Roomaan  kuljetettiin.
Mikä oli kaunista , pirstoiksi murskattiin
Jumalan Nimen kunnia , maahan  tallattiin.

Kerubit   pilvenpatsaassaan
siirtyivät  pois asemastaan
Juutalaiset hurskaat katsella saa 
pilvenpatsasta    kohoavaa.
Jo  Moosekseenkin uskovat
 tavarat hiljaa  pakkaavat
Vasta  nyt palaa  maailman joka kulmalta
Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin lasta


Siis: Jeesus ja opetuslapset
ÖLJYMÄELLÄ yösydännä
ihan rutiinisti yöpymässä                                  (Luuk. 22: 39)
miekat myöskin mukana
 yön kauhujen  varalta,                               (KV 3:7-8)(KV.8:14)(Mk.14: 28)
koska uuden neuvon antanut
oli Mestari, uuteen valmistanut.                           (Luuk. 22: 35-38)
sillä Hänen mukanaan poistuu,  katoaa
maasta yli  kaksitoista legioonaa
Taivaalista  sotajoukkoa,
jonka siipien suojassa
opetuslapset ja Israel Kaanaassa
elivät rauhassa suloisessa
Sillä  kestää vielä aikoja,
ennenkuin  tulee  taivaasta
Puolustaja,  ÖLJY  mukana
ja sitten uusia joukkoja.           
                                                                    (I Joh. 2:27) (Heb. 1:9)( Matt. 25:49)(Daniel 12).
                      
Päivitys 8.4. 2019.29.10.2016

(320) Ä-sanoja (Suomen aakkoset ) ÄLÄ TEE. (Alkuseurakunnan alkeisopetusta)


Tämä ei ole  runo vaan ÄLÄ TEE - sanojen kokoelma .
Hebreassa käskyt jaetaan kahteen joukkoon: tee- käskyihin ja älä tee -käskyihin.
Tämä Älä tee! Vastaa miltei samanlaisia sanoja Al-Ta´asee!
A)  Kerään Uudesta Testamnetista (Hebrealaiskirjeestä, Pietarin, Johanneksn ja Jaakobin kirjeistä) niitä kristikunnan Älä-Tee-käskyjä kirje kirjeeltä:Näitä löydän 44.
Joskus olenkin niitä seulonut esiin ja niitä on monta. Joku voi havaita niitä vielä enemmän.Käytän vuoden 1938 Raamatunkäännöstä, johon luotan, koska se tuotti luotettavaa yhteiskuntaa.  
B) Jatkossa katson Paavalin 13 kirjeessä esiintyvät  " älä tee"- ilmaisut  joia havaitsen 79 kpl. Siis  yhteensä näissä  kahdessa seulonnass löytyy  123  suoraa kieltoa "Älä tee"- muodossa suomen kielessä. 
Sama asia voidaan  vahvistettuna kieltää useammn kerran. 

   • Hebrealaiskirje    ( 12 "Älä tee")


-niinkuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä päivänä, jos te kuulette Hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekoni neljäkymmentä vuotta; sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: Aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin: He eivät pääse minun lepooni”.(Hebr. 3: 7-11)

Kun sanotaan: ”Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa”, ketkä siten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähtenet Egyptistä? (Hebr. 3: 15- 16)

-niin Hän taas määrää päivän, tämän päivän, sanomalla Daavidin kautta, niin pitkän ajan jälkeen, niin kuin ennen on sanottu: tänä päivänä, jos te kuulette Hänen äänensä, älkää enää paaduttako sydämiänne. (Hebr. 4: 7)

Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmn näette tuon päivän lähestyvän. (Hebr. 10: 25)

Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. (Hebr. 10: 35-36)

Te olette unhottaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille: Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi kun Hän sinua nuhtelee. (Hebr. 12: 5)

Älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vieraanaan. (Hebr. 13:1)

Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä Hän itse on sanonut: en minä sinua hylkää enkä sinua jätä. (Hebr. 13: 5)

Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruoista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. (Hebr. 13: 9)

Älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. (Hebr. 13: 16)

   • Pietarin kirjeet  (10 "Älä tee")

I Piet.
Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. (I Piet. 1: 14)

(Vaimot) Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa olevan sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa: tämä on Jumalan silmissä kallis.( I Piet. 3: 3-4)

Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsutkin, että siunauksen perisitte. (I Piet. 3: 9)

Vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita: Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, missä he teitä panettelevat. ( I Piet. 3: 14

Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös Hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. ( I Piet. 4: 12-13).

Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin, mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimen tähden Jumalaa. (I Piet. 4: 15-16).

II Piet.
Tämä yksi älköön olko teiltä salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä. ( II Piet. 3: 8)

   • Johanneksen kirjeet     (9 "Älä tee")

I Joh.
Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. (I Joh. 2: 16)

Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se joka vanhurskauden tekee, hän on vanhurskas. (I Joh. 3: 7)

Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. (I Joh. 3: 13)

Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. (I Joh. 3: 18)

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta: sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. (I Joh. 4: 1)

II Joh.
Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi, sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. (II Joh. Jae 10-11)

III Joh.
Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt. (III Joh. Jae 11)

   • Jaakobin kirje   (13 Älä tee")


(Jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan, mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä: sillä joka epäilee, on merenaallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.) Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. (Jaakob 1 :5-6, 7-8).

Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko: Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä Hän ketään kiusaa. (Jaakob 1: 13)

Älkää eksykö, rakkaat veljeni. (Jaakob 1: 16)

Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen , olko sellainen, joka katsoo henkilöön. ( Jaakob 2: 1)

Hän joka on sanonut ”Älä tee huorin”, on myös sanonut:”Älä tapa”; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. (Jaakob 2: 11)

Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. (Jaakob 3:1)

Jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. (Jaakob 3: 14)

Älkää panetelko toisianne, veljet. (Jaakob 4: 11a)

Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi: katso tuomari seisoo ovella. (Jaakob 5: 9).

Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa, vaan on olkoon teillä on ja ei olkoon teillä ei, ettette joutuisi tuomion alle. (Jaakob 5: 12)29.10.2016


JATKO:
 Paavalin 13 kirjeessä piilee 79 ÄLÄ TEE - sisältöistä sanaa.   Suoria kehoituksia on runsaammin.
 • (1)
Paavalin kirje roomalaisille (22 "Älä tee")

(Paavali puhuu laintunteville. Room. 7: 1)
Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse.” (Room. 5: 7)

Se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin:”Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on: tuomaan Kristusta alas tahi ”Kuka astuu alas syvyyteen?” Se on: nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. (Room. 10: 6-8).

Sinä kaiketi sanonet: ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. (Room. 11:19-20).

Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. (Room. 12: 2)

Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa. (Room. 12: 11)

Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. (Room. 12:16b)

Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. (Room. 12: 17)

Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”. (Room. 12: 19)

Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. ( Room. 12: 21)

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa on lain täyttänyt. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. (Room. 13: 8-10)

Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, muta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö (kaikkea) , älköön halveksiko sitä joka ei syö (kaikkea) ja joka ei syö (kaikkea) älköön tuomitko sitä joka syö (kaikkea), sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. (Room. 14: 12-3).

Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljienne eteen loukkauskiveä tai langetusta.(Room. 14:13)

Älä saata ruoallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. (Room. 14:15)

Älkää antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomsita, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. (Room. 14: 16-17).

Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. (Room. 14:20a).

 • ( 2)
Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille (19 " Älä tee")

Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. (I Kor. 3: 18).

Älkää lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennekuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. ( I kor 4: 5)

Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö . (I Kor. 6: 9a)

(Avioliitosta) Älkää vetäytykö pois toisistanne paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden, myönnytyksenä, ei käskynä. (I Kor. 7: 5-6)

Muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö, samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Jos se joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. ( I Kor. 7: 12-14a, 15)

Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna: ”Älä sido puivan härän suuta.” (I Kor. 9: 9)

Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on: Kansa istui syömään ja juomaan ja he nousivat iloa pitämään ( Ex. 23: 13; 32: 6). (I Kor. 10: 7)

Älkäämme harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta. ( Numeri 25: 1,9) (I Kor. 10: 8)

Älkäämme myös kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. (Ex. 17: 2, 7; Nu.21:5,6) ( I Kor. 10: 9)

Älkää napisko, niinkuin muutamat heistä ja saivat surmansa tuhoojalta. (Ex. 12: 23) (Nu.14:2, 29)

Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. (I Kor. 10: 24).

Älkää olko pahennukseksi juutalaisille älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle, niin kuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. (I Kor.10: 32-33)

Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. (I Kor.14: 20).

Veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumista, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. (I Kor. 14: 39-40).

Älkää eksykö.”Huono seura hyvät tavat turmelee.” (I Kor. 15: 33)
Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. (I Kor. 15a)

 • (3)
Paavalin toinen kirje korinttolaisille. (2 "Älä tee")

Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhtesitä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli niin kuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani,”( Ex. 29: 45; Lev. 26:11. Jer. 30:22; 31:1, 33. 32: 38. Hes. 36: 28. Sak. 13:9) (Heb. 3:6.) (II Kor. 6: 14-16)

Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra Kaikkivaltias”. (Jes. 43:6; Jer. 31. Hoos. 1:10.) (II kor. 6: 17-18) )

 • ( 4)
Paavalin kirje galatalaisille ) (4 "Älä tee")

Te olette näet kutsutut vapauteen veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. (Gal. 5: 13)

Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. (Gal. 5: 26)

Älkää eksykö, sillä Jumala ei salli itseään pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
(Gal. 6: 7)

Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. (Gal. 6: 17)

 • (5)
Paavalin kirje efesolaisille (8 "Älä tee") 
 
Haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niin kuin pyhien sopii - , älköön ( mainittako) myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta, sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella- sillä hän on epäjumalanpalvelija- ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. . (Ef. 5: 3-5)

Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia, älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. (Ef. 5: 6)

Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina- sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä- ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. (Ef. 5: 8-11)

Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on ( Ef. 5: 16-17).

Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja olkaa toinen toisellenne alamaisia Kristuksen pelossa. (Ef. 5: 18-21)

Te isät, älkää kiihkoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.(Ef. 6: 4)
 • (6)
Paavalin kirje filippiläisille (1 "Älä tee") 
 
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.(Fil. 4: 6-7)
 • (7)
Paavalin kirje kolossalaisille (8 "Älä tee")

Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka ovat vain tulevaisen varjo, mutta ruumis on Kristuksen. (Kol. 2: 16)

Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: Älä tartu, älä maista, älä koske”- sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta - ihmisten käskyjen ja oppien mukaisesti. (Kol. 2: 20-22)

Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. (Kol. 2: 18)

Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. ( Kol. 3: 9-10)

Isät, älkää kiihkoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. (Kol. 3: 21)
 • (8)
Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille (3 "Älä tee") 
 
Älkäämme (valkeuden ja päivän lapsina) nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. (I Tess. 5: 6).

Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa. (I Tess. 5: 19-22)

 • (9)
Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille (4 "Älä tee")

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ( Herran päivä) ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. (II Tess. 2: 3-4)

Te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. (II Tess. 3: 13)

Jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niin kuin veljeä. (II Tess. 3: 14-15)

 • (10)
Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle (9 "Älä tee")

Älköön hän (seurakunnan kaitsija) olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. (I Tim. 3: 6)

Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. (I Tim. 4: 12)

Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. (I Tim. 4: 14)

Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niin kuin isää, nuorempia niin kuin veljiä, vanhoja naisia niin kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria, kaikessa puhtaudessa. ( I Tim. 5: 1-2)

Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät, sillä Raamattu sanoo: ”Älä sido puivan härän suuta” ja ”työmies on palkkansa ansainnut” (I Tim. 5: 17-28).

Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. (I Tim. 5: 19).

Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. (I Tim. 5: 22)

Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi. (I Tim. 5: 23)

 • (11)
Paavalin toinen kirje Timoteukselle (1 "Älä tee") 
 
Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, Hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, Hän, joka on meidät pelastanut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. ( II Tim. 1: 8-11)

 • (12)
Paavalin kirje Tiitukselle Kreetan seurakunnan olojen järjestämiseksi:
Paavali tässä kirjeessään esittää kielletyt asiat toimitettavaksi perille Tiituksen kautta  nuhtelun, kehoituksen  ja muistutuksen muodossa.  Lisäksi hän kuvaa, minkälainen on seurakunnan johtajan oltava. Siten hän mainitsee esimerkkejä, että on olemassa  paljon sellaisia, jotka eivät käyttäydy niinkuin tulisi käyttäytyä.  Myös seurakuntalaisista hän  antaa samaan tapaan  neuvoja. Lisäksi hän käskee  Tiitusta välttämään mieklettömiå riitakysymyksiä  ja kiansteluja  ja karttamaan harhaoppisia, jotka eivät nuhteluitten ja varoitustenkaan  jälkeen muuta suuntaansa.
Iseimmat  asiat  koskevat käyttäytymisiä seurakunnassa, joissa Tiituksen tulee asettautua muille esikuvaksi kaikella arvovallalla opettaen seurakuntaa.   Löytyy yksi Älköön- sana tässä yhteydessä.
Älköön kukaan sinua halveksiko.  Tiit. 2: 15. 
Muistiin  30.1. 2019
 • ( 13)
Paavalin kirje  seurakunnan johtajalle Filemonille ja hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle  on suositus kirje Onesimuksen  vastaanottamisesta seurakuntaan ja myös tiedoitus että Paavali jos mahdollista on itsekin tulossa siihen  seurakuntaan ja majailisi  Filemonin tykönä.   Tässä henkilökohtaisessa  ei  ilmene  tarvetta   alkeisopetuksen   kielloille ja käskyille.
Muistiin 30.1.2019
 


 Muistiin kertauksena 30.10.2016


fredag 28 oktober 2016

(319) Å-sanoja (Suomen Aakkoset) ÅBO (1200 luvulla), Byåldersmansstav ( oltermannin sauva)

Å sanoja
Påve, Åbo, Byåldersmannstav , Alfa-Alfa (NATOkoodi), ÅKE, åar


Paavi, PÅVE, on ollut myös
Suomen alueen hengellinen hallitsija.
Nykyisinkin  on Paavin kirkolla 
Suomessa myös sijaa.

Kristinusko tuotiin Suomeen
paavin (PÅVE)  kirkon taholta
evankelioimisen periaatteen mukaisesti:
On  maailman ääret evankelioitava,
ja Suomen nimi latinassa on
 ”maan ääri” pohjoisessa suunnassa.

Voi sanoa, että kristinuskoa istuttaa
ei ole ollut helppoa Suomessa.

Kun maa oli selvinnyt nooalaistulvista -
(vesihän jäätyi täällä Pohjolassa)-
ja sulanut oikein kunnolla,
tuli maahamme suomalaisia.
Ehkä siitä on 2500 vuotta
ehkä 10 000 vuotta
ehkä vain vajaat 2000 vuotta.

opetus/ylaeaste-lukio/suomi-tietoa/576-suomen-historiaa-lyhyesti

Keskiajan alussa tuli Suomeen kristinuskoa.
(n. 1150 jKr. - 1520 jKr.) .
Mutta suomen kielen asema
alkoi vasta sitten vakiintua
kun oli kirjakielen perusta hahmotettua
ja Pyhät Kirjoitukset suomeksi koottuna.
Rooman kirkko käytti latinaa,
ruotsalaiset ruotsia, venäläiset venäjää
vain suomalaiset suomea.
Ja silloin oli tärkeä kirjakieli ja Kirja!
Usko tulee kuulemisesta
ja kuuleminen Kristuksen Sanan kautta! 
Ensi vuonna 2017  Suomemme juhlia saa
sataa vuotta itsenäisenä valtiona.
Sinä aikana on ilmentynyt
jo viisi sukupolvea.

Suomalaiset lienevät
Raamatussa
jokin Jaafetin kansanheimo
Pohjolassa.

Roomalainen senaattori, historioitsija,
Cornelius Tacitus Germania-teoksessa
vuonna 98 jKr. kirjoittaa
että fennien heimo Pohjolassa
(ei ollut mikään Sokrates
tai Platon, et ceteraa
eikä ole uhkaa Kartagon kaltaista
vaan ) elää kuin olisi paratiisia,
(tuskin on kiinnostunut Roomasta).


Turku ÅBO 1200 luvulla

Turun (ÅBO)  historia aloitetaan usein kirjeestä,
jonka paavi Gregorius IX 23. päivänä
tammikuuta 1229 kirjoitti
ja kirjeessä hän lupasi
että Suomen piispanistuimen siirtää saa
paikkaan, joka on soveltuvampaa.
ilmeisesti tarkoitettiin.
Aurajokilaakso rautakaudella asuttua niin.
että hiippakunnan keskus sinne siirrettiin.

Sitten 1200-luvulla
suomalaiset taivaan alasimella
saivat tuntea tutkaimen.
Myös hämäläiset tunsivat sen.
Meidänkin pitäjään, metsäin kansalle
kristinusko tuotiin. Maskun kalliolta tuli se.

Kun oli uskonpuhdistus,
oli siis jotakin puhdistettavaa.
Se tapahtui 1500-luvulla.
Kansakielinen opetus saa.
Vierähti 14 sukupolvea:
ilmeni Suomen valtiota!

Osa suomalaiskansasta
valitsi diasporansa.
Muutteli pitkin maapalloa,
joku kävi myöskin avaruudessa.
Suomen ajat ovat sekunttikelloa
Juudan kansan aikojen rinnalla.


Voi olla, että Suomikin
on kuin Joonan risiini,
Hetken antaa varjoa
ja levähtää voi profeetta.
Kun päivä nousee, kuumenee,
ja hiekkamyrsky tihenee,
niin kuivahtaa jo KIKAJON
se risiinikasvi aavikon
vaan palmu vahva aavikon
viimeisenä varjo on. 

Vaan ehkä on myöskin Suomessa
aina niitä oikeita oltermanneja,                    (Byålderman)
joilla on  Kyläarkussaan
Jumalan Sana aarteenaan, 
joilla on oltermannin sauvana
Pyhän Hengen antama valtikka,.                    (Byåldermansstav)

28.10.2016

Lisäys: Päivitys Å-kirjaimesta ja sanoista. 2019


Å on kirjain tärkeä.
Se integroi ja antaa järkeä
Fennoskandian  kielten babyloniin
O - ja U-kirjainten  sekamelskiin,
sillä kuitenkin kaikitenkin vain
Ruotsi ja Suomi on vierekkäin ain. 

Å kirjainta voi myös helposti morsettaa.
onhan se O-MAA-MAA-TA-VAAN.
ei mikään vieras ja kaukainen.
piste-viiva-viiva-piste-viiva koodiltaan.. 

Å on NATO-koodeissa
 Alfa-Alfa
suomen ja ruotsin radioaakkosissa
käytetään vielä Åkea. 

Å-kirjain mittayksikkönä  
Ångströmiä tarkoittaa.
Nolla pilkku yksi nanometriä
on  hyvä pituusmittana  (1Å= 0,1 nm).  

Å on Ruotsissa paikan nimi.
Sana merkitsee jokea.
Ruotsin maassa on suuret   määrät
isoja ja pieniä virtoja. 

 •  Större vattendrag kallas i allmänhet floder ( virta, tulva, nousuvesi), de mindre åar (joki) och bäckar (puro, pieni puro on noro) ).  Men floderna i Skandinavien har namn av älvar, åar och strömmar. I Norge och norra Sverige och Finland kallas de älvar (virtaavia jokia), ned till Göta älv och Dalälven.   Medan de i Danmark och södra Sverige och Finland kallas åar ( jokia) eller strömmar (virtoja). ( Fors = koski).

  Muistiin 30.1. 2019

(318b) Z-Sanoja, Zelem, Zel, Zebaoth, Zava, Azal,

Z-sanoja: Zelem ( kuva), Zel ( varjo),  Mazleima (kamera), Zawa, Zebaot , Kol Zevaám ( kaikin joukoin), Melki-Zedek ( vanhurskas kuninkaani), Zofar ( Jobin eräs ystävä), Zeboimn ja Zoar ovat kyliä, Zippora  (Zippor tarkoittaa lintua), Mizraim (Egypti), Hazelelponi (Varjo katselee minua), Zora ( herhiläinen) , Zuf ( tulva), Zelzah  (Varjo auringon hehkussa), Zoor (Tyyro), Zuur (kallio), Zuuriel ( Jumala on kallioni),


LÄHTEET: Kaldean sanakirjasta

ZELEM on kuva.
Nykyaikana
MAZLEIMA on kamera
laite, joka ottaa kuvia.
Luoja loi aivan aluksi
ihmisen omaksi kuvaksi.
Siis ihmiseen Hän sijoitti jotakin
joka on kuva Luojastakin.
Ja paljonhan ihminen osaakin,
loi itse kameran, telkkarin.
Ja tietokoneen ja satelliitin
ja paljon muutakin: robotin.
Ei lintu, ei kala, ei elävä muu
luodessaan . kuten ihminen, onnistu.
Ne luovat luodulla genomillaan
niillä ikuisilla vaistoillaan,
vaan ihmisessä on ”sitä jotakin”
mikä on se kuva Luojankin.                                  (ZELEM) (Genesis 1: 27)
Ei eläinkunta kirjota,
niiden kirjoitus
on genomia,
jota ihminen luomiskyvyllään
pystyy  lukemaan  nykyään.

ZAWA on etenevä joukko,
ja myös pyhää palvelua.
ZAWA on myös armeija
Sar Ha-ZAWA on armeijan johtaja.
Miltei joka maassa maailmassa
on se mainen armeijansa

On taivaassakin armeijan johtaja:
Sar-ZAWA -Jehova                                                  (Joosua 5: 14) 

ZEBAOT on joukkoja..
Ja Herra on joukkojen Jumala                                  (Adonai ZEBAOT).
                                                                            
Joukkoja on taivaassa
ja joukkoja on maassa.
Niinkuin sanotaan Kirjoituksissa:
”Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa
kaikkine joukkoinensa”.                               ( Kol-ZEVA´AM)( Genes 2:1.) 
taivaallisine, maisinensa. 


MELKI-ZEDEK, Saalemin kuningas                                        (Shalem)
yksinäinen maailman vanhurskas
kuten Jobkin Uusin (Uzin) maassansa                                 (EREZ- UZ) Uzin maa (Job 1.1)
niin MELKI-ZEDEK Saalemissansa.

(Job ei siellä paikallisseudullaan
kohdannut Abrahamia,
vaan hänelle tuli saarnaamaan
yksi ja toinen ääristä maan
kuten ZOFAR sanataitoinen,
tuomitseva, jyrkkähenkinen                                                   (Job 11, 20) 

Mutta  lopulta mies jota Henki kuljetti
ja jonka sanoja Jahve ohjasi:
Buusilainen ELIHU ben Berekja
Hän oli Raamin suvusta                                                            (Job 32: 1-22).
Job jäi sille UZIN seudulle.
Olkoon siunattu muistonsa edelleen).

Oli hyvän osan MELKI-ZEDEK valinnut                      (Melki= kuninkaani, Zedek = vanhurskas)
ja varhain jo Saaleemiin asettunut                               (Shalem= Jerusalem)
sinne missä Jumala alati
taivaasta maata katseli.
Hän näki, kuka Herran Hengessä
palaa taistelusta maan ääristä
Abram Jumalan taistelija,
väsyneenä ja janoissansa.

(Oli itämaiset vahvat kuninkaat
sotineet Kanaania vastaan.
Kanaanin viisi kuningasta
olivat koonneet joukkoja.
ZEBOIMIN ja ZOOARIN kuningas                (Zeboim, Hyeenalaakso)(Zooar=Vähäinen kylä)
kuninkaat Sodoman,
Gomoran ja Adman
alakynteen joutuivat
Siddimin laaksossa
missä nyt on  Suolamerikin
öljyhiekkaisin suolaliuoksin.
Loot silloin ryöstettiin
ja Abram asettui aseisiin
palautti väen ennalleen
ja palasi kotiseudulleen).

Jumalan pappi Saalemista
MELKI-ZEDEK Jerusalemista
toi leipää ja vettä enkelin kiiruulla
kun joukko oli janosta uupumassa.
Hän siunasi Jumalan Nimessä
ja vahvisti ystävyydellä
Laskeutui Siionin valon vuorilta                                       ( ZION)
keskelle varjotonta  hehkua.                                        ( Genesis 14)Midianin papin tytär ZIPPORA
oli Mooseksella vaimona
Nimi tarkoittaa pientä lintua,
lähinnä varpusta.                                                       (Exodus 2: 16-21)

Mooses kaitsi appensa lampaita
ja erämaan toisella puolella
oli pensas orjantappura
Siinä hänelle puhui Jumala,
joka taivaassa näkee kansansa
tarkkaa sen maista kohtaloa
Egypti MIZRAIM
oli sortojen maa,
Haamin MIZRAIMIN                                           (Genesis 10:6,13)
heimoista.

Kasvavassa kansassa
oli hyödyksi hyvä karisma,
ominaisuudet, erikoislahjatkin
ja niitä heijasti moni nimikin.
Aikakirjoissa on monia
 nimiä muistossa.
Hazelelponi -niminen
on eräs Juudan tyttönen:
”Varjo katselee minua”                                                     (Zel = varjo)
tämä nimi tarkoittaa.

ZORATILAISET 
 lienee asuneet                                                           (Zora, herhiläinen)
siellä missä herhiläiset
 ovat viihtyneet.
Ja maa joka vuotaa maitoa ja mesiä
tarvitsee myös pölyttäjämehiläisiä.                  (Tuom. 1: 2; 14: 5-9). (Tuom. 16;:31)

Saul, benjaminilaisen Kiisin poika
isälleen kuuliaisena
lähti hakemaan aasintammoja,
isältään karanneita.
Läpi Efraimin vuoriston
etsien kettujen alueet                                           (EREZ Shualim)
ja läpi Shalishan maan
ZUFIIN tulvaiseen                                    (ZUF, tulva yli äyräiden)
Suokosteikoiden reunoilta
alkoi sitten palata.                                             (I Sam. 9: 1-6)
Meni  tapaamaan profeettaa,
kysymään aasintammoja.
Samuel neuvoi kotiin palaamaan
Sillä tammat olivat  jo   kotona.
Benjaminin ja Juudan rajalla
oli silloin kaupunki ZELZAH
”Varjo auringon hehkussa”
se oli Raakelin haudan kohdalla
Jo silloin siellä Efratassa
oli kaksi miestä rukoilemassa
Raakelin haudalla
ihan kuin nykyaikana.                                            (I Sam. 10: 1-2)


Tyyro hyvin kauan tunnetaan
foinikialaisten ajoista .
ZOOR on sen nimi hebreaksi,
koska se on kalliokaupunki.

ZUUR on kallio Raamatussa.
Ja ihmisnimessä monessa.
ZUURIEL nimi tarkoittaa                                            (Numeri 3:30)
”Hän, jonka kallio on Jumala”.
Eräällä  leeviläispäällikköllä
oli Zuuriel  nimenä.
Jeesus  myös  päällikön ryhmässään
varusti ZUUR- nimellä                                          (ZUUR, kreikaksi Keefas;   Sela)

AZAL on paikka
lähellä vuoren juurta.
Ja koska AZIL on jaloa
ja liittää temppelirakennusta
maaperään tässä maailmassa
on AZALtulevaisuudessa
Pyhän Kaupungin Pyhien vuorien
välisessä uudessa  laaksossa.                                         (Sakarja 14: 5)

AZILEI ha Aarez,  
ovat maan ääriä,
ja   maailman ääriä ,
ne maailman neljä kulmaa.
Jumalan valtakunnalla
nyt ja aina 
ja  sen maailmaan tullessa
on oma AZALINSA,
liitoskohtana.            

 ( Hesekiel 41:8)  Temppelillä oli koroke yltympäri,  sivukammioitten perustoista lähtien , kuusikyynärmittaan  ulottuva ( ääreltään = AZILAH).   
                                

Puullakin on AZALINSA:
sillä on juurensa
ja vain juuriensa kautta
se on kiinni maailmassa.
Siis juuri on se liitoskohta
AZAL maailmaan

Tämä  onkin kysymys
jota Raamatussa pohditaan,
Miten liittyy  näkyvät
taivasmaailmaan,
niin ettei siitä  tavallinen
elonpiiri  hajoa.
ja ole aivan  amorfia
"Apokalyptia"
vaan  järjestynyt, rauhaisa
salomonaalinen,
onnellinen  ja  iloinen,
ja   hyväntahtoinen.                                (Luukas 2:4)

Ihankuin  sanotaan öljypuusta,
öljypuun mehevästä juuresta.
Siihen  oksastettu  seurakunta
maailman  neljältä kulmalta.                     (Room. 11:17)

Öljymäellä Öljypuitten juurilla                  EZEL= Luona
opetti Jeesus Mestari
Sielä oli kuulemassa
Hän jalkojensa juuressa              
nämä JALOT, valitut apostolit.                  Jalot  AZILIM  (Psalmi. 16: 10)
28.10.2016
Päivitys  1.2. 2019