fredag 9 september 2016

(290) Suomen teonsanojen infiniittimuodoista. I infinitiivi

(290) Suomen teonsanojen infiniittimuodoista. I infinitiivi.

(a)
Infinit?” Vad menar du
om jag får fråga?
Mångfald sådan
är en plåga.

-Att fråga- det är VERBID ”infinit”
Får, menar”, dom är VERB  och   ”finit”

Göromålsordet, VERB på finska kan
VERBID-klungor fyra bringa fram.

Till exempel kort och klart
tar jag fram ord av läseart.

Orden LÄSA, AVANCERA
möjligen ger svar sen mera.

(b)
Att läsa betyder LUKEA
Att avancera, EDISTYÄ (opinnoissa).

Den förstä (I) klungan av infinit -ord
är grundform samt "transform" med bud.
Ofta kan man dom kombinera
Tillsammans ger dom uttryck mera.

LUKEA;     LUKEAKSEEN
EDISTYÄ;    EDISTYÄKSEEN

(Han börjar läsa för att avancera inom yrket.
Hän alkoi LUKEA EDISTYÄKSEEN ammatissa).

Finska folk, dom brukar bära
i minnet mången lärdoms lära.

Pitää syödä elääksensä
eikä elää syödäksensä”.

Man skall äta för att leva
ock icke leva för att äta”.


Muistiin 9.9. 2016
Ensimmäinen infinitiivi ( perusmuoto LUKEA ja instruktiivimuoto LUKEAKSE-)
I Infinitiv. Grundform:  att läsa, trans-form:  för att läsa) 

c)
Om  du tänker grammatiken ,
så kommer du till Antiken.
Där fanns Landet LATIUM.
latinskans språkuniversum.

Grundformen till verbid LATIV är.
På finska sägs LATIIVI här.
"Att läsa, räkna " lyder   på finska
(i  lativ-form  ) LUKEA, LASKEA.

Den första klungans infinitiv
har en  kort form. Det är   LATIV
Även har den här verbiden
en längre form, TRANSLATIVEN.

Om man vill sig transformera
och på så sätt avancera
skall man läsa och studera
flitigt endast och allena.

Jos sitä tahtoo muuttua
ja EDISTYÄKSEEN LUKEA         ( läsa    för att avancera)
on opinnoissa oltava
aina hyvin ahkera.

9.9. 2016
(Lähdekirjaksi löysin Biomedisiinisestä kirjastosta tänään
Barnhar-Stein.  The American College Dictionary L.W.  Singer company.
Toinen lähdekirja löytyi Lempäälän Kirjastosta kesällä. Nämä ovat  ns utgallrade fynd  poistokirjalöytöjä
Osmo Ikola Nykysuomen käsikirja. Weilin&Göös).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar