söndag 14 september 2014

(162) (Joulunäytelmiin kuuluvaa) . Matkalla Pyhään Maahan. Tausta

(JOULUNÄYTELMIÄ) Matkalla Pyhään Maahan

TAUSTA:Näistä aiheista löytyy netissä kuvia. On kaikenlaisia karttoja, joissa koetetaan  hahmotella, miten Israel leiriytyi  parin kolmen miljoonan kansalaisensa kanssa  Ilmestysmajan ympärille. On myös  kuvia ja tekstiä ja selityksiä heimojen tunnusjalokivistä.
Hakusana
 esim: The arrangement of the camp of Israel around the Tabernacle
Täytyy huomata, että  ainoa  kiintopiste on Ilmestysmajan kompassimainen asema ja neljän lippukunnan sijaintisuunta sekä lippukuntien koostumus.  Lukumääräksi voi arvioida 2-3 miljoonaa, sotakelpoisten miesten määräkin oli yli 600 000. Israelin uskossa  suositellaan avioliittoa jo  alle 20 vuoden iässä ja yleensä lapsia oli joakisella perheellä, koska täydelliseksi siunaukseksi katsotaan että on tyttö ja poika, siis vähintäin 2 lasta. Minimaalisin  arvio  600 000 x 4 = 2.4 miljoonaa henkilöä.  nykyajan pakolaisleiritekniikallakin ja telttateollisuuden  avustuksella  tällainen kansansijoitus on  taitoa vaativaa.  Kyllä  asuttaminen sinänsä  on mahdollista  , mutta nopea  liikkeellelähtö vaatii  hyvn strategisen  ja järkevän  suunnitelman.  Lisäksi kansan funktionaalisuus  ja elossapysyminen varmistettiin   Mooseksen suunnitelmassa. Luonnollisesti jotkin avainjaksot eivät ole  kirjattuna, koska kyse on Israelin  fyysisen kansan elossapysymisen  valtiosalaisuuksista samalla.Mutta tuskin  Mooseksen aikaan koskaan edes  ajatuksiin tuli kenellekään, että koko maailma , kaikki aknsat tulevat  tutkimaan näitä strategioita ja että   kansoille aukeaa  hänen kirjoituksensa kielen salaisuus. Esim. seuraava kuva  voisi sisältää jo parinkymmenentuhannen ihmisen  teltat.

  Se mikä on jätetty kirjoihin, on tarkoitettu Kaikkien  Aabrahamin lasten ja seurakunnan opiksi. Henki sitten avartaa ajattelumme dimensioita, kuten Paavali sanoi, leveyttä,  pituutta, syvyyttä ja korkeutta. Moni kristittykin pitää sellaisesta uskosta, minkä Jeesus ilmoitti  kyllä päteväksi seurakutna siemeneksi: Missä on akksi tai kolme koossa, siellä Hän on  uskovaistensa keskuudessa. Mutta  jos  koko 40 vuoden kristityn vaellus tuottaa vain   kaksi tai kolme  harmaantunutta uskovaa samassa joukossaan, niin liekö se nyt ollut  tarkoitus Jeesuksella.  Seuraavien 40 vuoden aikana  ei olisi näitäkään.

ISRAELIN KANSA on tullut Egyptin pimeydestä Siinain erämaahan ja jokaiselle heimolle on jo jaettu oma tunnusjalokivi ja Erämaatemppeli, Ilmestysmaja on rakennettu. Nyt heimojen sotakuntoiset miehet katsastetaan. Jaakobin poikien heimot mainitaan IV Mooseksen kirjassa ensimmäisessä luvussa seuraavassa järjestyksessä:

Jaakobin vaimon LEEAN pojat Ruuben, Simeon, Juuda ja Isaskar ja Sebulon. (L)
Leean pojan Leevin joukkojen asia käsitellään aivan erikseen. (LL)

Jaakobin vaimon RAAKELIN pojat joukkoineen Joosefin poikien Efraimin ja Manassen joukot sekä Benjaminin joukot.(R)

Jaakobin vaimon, Leean käyttämän surrogaattiäidin SILPAN poikien Daanin ja Asserin joukot.(S)

Jaakobin vaimon, Raakelin käyttämän surrogaattiäidin BILHAN poikien Gaadin ja Naftalin joukot. (B)

SOTAKELPOISTEN 20 vuotiaitten ja sitä vanhempien miesten lukumäärä ilmoitetaan näiden 12 jaakobilaisheimon osalta siten, että Joosefin heimoja on kaksi ja Leevin heimoa ei mainita tässä yhteydessä, koska heillä on toiset tehtävät.
SOTAVÄKI jaetaan lippukuntiin IV M. 2 luvussa. Joka lippukunnalla on oma lippunsa samoin joka heimolla on oma lippunsa.

LIPPUKUNTASEKTORIT
Joka lippukuntaan kuuluu kolme heimoa.
Lippukunnille annetaan vyöhykkeensä On neljä sektorivyöhykettä ilmansuuntien mukaan . Lippukuntien sotilaiden perheet asettuvat kukin omalle kohdalleen näillä vyöhykkeillä- Keskipisteenä on suorakaiteen muotoisella alueella sijaitsevä purettavissa ja uudelleen pystytettävisä oleva kevytrakenteinen Erämaatemppelimoduli, jonka hoidosta vastaa Leevin sukukunta: Tämän työn johdossa ovat Leevin kehatilaisen sukuhaaran aaronilaiset papit ja Mooses.
Näiden neljän leeviläisryhmän perheitten asuma-alueet sijaitsevat ilmestysmajaa lähinnä , jokaisella neljällä eri sektorilla. Erämaatemppeli on kuin kompassi, aina tietyssä asemassa ilmansuuntien suhteen- mikä kasvatti lapsia myöten jokaiselle orientoitumisvaistoa autioillakin erämaataipaleilla. Aurinko nousi temppelin oviaukon puolelta ja laski takaseinän taakse. Tämä oli eräänlainnen aurinkokello jokaiselle, varjojen piteneminen ja ajan poiskiitävyys iskostui jokaisen mieleen, kun temppelin varjo sipaisi leirin joka päivä. “ Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo!”(Ps. 102: 12) .”Minä katoan pois kuin pitenevä varjo, minut pudistetaan pois kuin heinäsirkka!”(Ps. 109: 23) “Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä on kuin pakeneva varjo.” (Ps. 144: 4)


IV M. 2 luku kertoo lippukuntien koostumuksen ja vahvuuden. Mainitaan myös missä järjestyksessä lippukuntaan kuuluvat heimot asettuvat aloilleen Erämaatemppelin ympärille ja mikä leeviläissuku on heidän sektorissaan lähinnä Erämaatemppeli.
  • ITÄSEKTORI : JUUDA, ISASKAR, SEBULON ( Idässä aivan Ilmestysmajan edessä asuvat Mooses, Arron ja hänen poikansa. (IV M. 3: 38) ).
  • ETELÄSEKTORI: RUUBEN, SIMEON, GAAD ( Etelässä aivan Erämaatemppelin eteläseinän eteläpuolella asuvat kehatilaiset leeviläisperheet. IV. M.3:29)
  • LÄNSISEKTORI: EFRAIM, MANASSE, BENJAMIN (Lännessä, aivan Erämaatemppelin takaseinämää asuvat geersonilaiset leeviläisperheet. IV M. 3: 23)
  • POHJOISSEKTORI. DAAN, ASSER, NAFTALI (Pohjoisessa, aivan Erämaatemppelin pohjoisseinämän pohjoispuolella asuvat merarilaiset leeviläisperheet. IV M.3: 35).

Miksi oli näin tärkeää tietää aina missä ilmansuunnassa tuli kunkin perheen olla?
Jos oli äkkiä purettava leiri, purkujärjestys noudatti asumisjärjestystä kuin lankakerän purkaminen. Tärkeä Temppelimodulin purkaminen ajastettiin heimojen perheitten matkalle valmistuksen kanssa paralleelisti. Leeviläiset temppelissä työtä tekevät lähtivät liikkelle aavistuksen aiemmin muita ja sitten punoutuivat kantamuksineen eri heimojen keskeen.
Tunnusmerkit olivat kaikilla, joten äkillinen sekasorto esim hyökkäyksestä saatiin nopeasti korjaantumaan, kun jokainen tiesi oman paikkansa.
PROFEETTA DANIEL mainitsee tästä, että Jumalan valtakunnassa niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä; he tietävät oman tehtävänsä. (Daniel 11: 32-33)

Israelin Jumalan erämaakoulussa oli tätä purkamista ja liikkeellelähtöä ja paikalleen asettumista ja rakennusten uudelleen pystyttämistä ne 40 vuotta ennen kuin kansa alkoi asettua pysyville asuinsijoilleen Luvatussa Maassa.

IV M. 2 kertoo leiriytymisen ja IV M. 4 leirin liikkeellelähdön.
Tämä sarja  jatkuu  Vuodenkulkua Suomeksi - Blogissani 

(161) Miten suuri suojelusenkeli lankesi?

Oli taivaassa kulunut hetkinen,
vaan maassa jo vierähti tuhannen vuotta.
Oli taivaan kaari viel´  entinen
ja muusta on tässä maininta suotta.

Vaan oli jälleen murhetta siellä.
Enkeli iso on väärällä tiellä.
Jyrähti salama, taivaskin murtui,
kun yksi korkea mielessään turtui,

kääräisi mukaansa taivaista kultaa,
onyxkiveä,  sutsuketulta.
Perusti itselleen pimeän taivaan,
eikä  siis palannut ikeensä vaivaan.

runteli  aukoilla  taivaitten muurin
tahtoen olla maailman suurin.
Salama leimahti  - kerrotaan
kun  se taivaista livahti maailmaan.

Taivaiset  säihkynsä   kadottaneena
myrskynä riehui se langenneena,
Kauan se pimeissä piileskeli
ja lopulta lampaiten nahkoissa eli.

Nyt se on karitsa , sarvia kaksi
Siitä ei muuttua voi jalommaksi.
Puheesta kuitenkin tunnistaa sen
 Tuohan   on  lohikäärmeenkielinen.


Lue Hesekiel 28: 13- 14.
Ilm. 13:11.
(Kirjoitettu useita vuosia sitten. Muokattu nyt 14.9. 2014 ) 

onsdag 3 september 2014

(160) Miten kalansaalis jaetaan?


Jokainen seitsemän kalastajaa
 tarvitsee osansa saalistaan.
On suuria kaloja runsahasti,
sata viisikymentä  kolme (153)  on  koko lasti.
Miten  tuo on  oikeudenmukaista jakaa?
Kaksikymmentä yksi ( 21 x 7)-  sen tiede takaa-
on  joka miehellä kalaa suurta,
Vielä on  jäljellä kalaa kuusi (6)
Mistä ois   kala se seitsemäs, uusi?
Kuusi (6)-  se tiedetään- on ihmisen luku,
 sitä on vanhan aadamin suku. 


Jos kaikki ne 22 kalaa saisi,
se täyttä numerojoukkoa muistuttaisi.
Suomessa on vain kymmenen numeroa ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),
kaksikymmentä kaksi (22). on hebreassa. 

Jos kakki 22 kalaa saiai, se täyttä aakkostoa muistuttaisi.
Hebreassa kaksikymmentä kaksi  (22) on kirjainta. .
Meillä  kaksikymmentä kahdeksan (28). kirjainta Suomessa

Hebreassa kirjain myös numero on.
Symboleja siis kaksikymmentä kaksi (22) yhteensä on.
Meillä suomessa on kirjain ja numero  aivan eri asia
Siis meillä on kolmekymmentä kahdeksan symbolia (38).
---

Jokainen mies,  yön kalastanut
 kutsutaan rannalle,  hiillokselle.
Mestari  kalaa on valmistanut-
ja  murtaa  kypsästä   jokaiselle.

Särvintä lisäksi, leipää hyvää,
Mestari  Alfaa, on  Ensimmäistä
Oppilaat saavat oppia syvää:
Näin  aakkoset täydet  on   saaliinaan. 

Kuusi riitdanaihekalaa Mestarille
he toivat,  Uudelle Aadamille,
kun Hän pyysi lisäkalaa niille hiilloksille. 

Nyt on runsaat seitsemän, ja siitä nautitaan
Taivaskala, riitakalat yhtä makoisaa. .

Seitsemän kalastajaa, ahkeraa työmiestä
varhaisaamussa oppiivat uutta iestä.
Kirjan Kansaa heistä tekee Mestari
ja ravitseva on joka ainut symboli.

Leipääkin kuin ELIALLE siinä rannalla,                  
Joukko oli hiljainen, einehti rauhassa.
Joukko oli onnellinen niinkuin taivaassa.
Tämän hetken muisto myös on Sanan Kirjassa.                                 ( Joh. 21)


(Kts. tässä yhteydessä  Internetistä: Phoenician Alphabet.   Se lie  10 000 vuoden takaa. Mooses otti sen käyttökieleksi ja kirjoituskieleksi  olessaan  40 v  Siinailla. Arkeologiset kivet ovat niillä kirjaimilla)..
Päivitys 27.12. 20155
(159) Legenda

Kun Jeesus oli noussut kuolleista  Maria saattoi ensiksi nähdä  Hänet, koska  oli  koko ihmiskunnasta  kaikkein suurimmassa  uskossa  ja rakkaudessa  ja toivossa  saada nähdä Elävä Jeesus ja niin  Maria oli kaikkein lähimpänä Paratiisin portteja.

Mutta  Jeesus varoitti- Älä koske Minua -  olen vielä hyvin heikko  siellä teidän aineenne  puolella, olen juuri palannut amorfionista, Tuonelasta,  jossa ainekin on  luhistunutta ja  kadottunutta. Minun aineellinen olemukseni on  vasta kokoontumassa, vahvistumassa,   ja Minun on mentävä  vahvistumaan Isäni   valtakuntaan -   sinne minne ne vaunut pysähtyivät, kun niiltä laskeuduin ja jätin ne kaksitoista legioonaa enkeleitä ympäriltäni enkä sallinut  niiden auttaa itseäni.   Kaikki taivaalliset sotajoukkoni ovat niin  masentuneita, koska  eivät saaneet auttaa minua ja  Minun on kiiruhdettava ensin sinne, että  teidän aineellinen luomakuntanne   saattaa kestää luhistumasta nyt  niiden  masentuneisuuden takia- ( Lue Hesekiel 1)
Odota minua - mene sillä aikaa  Minun veljieni tykö.
Ja Maria meni- kuten hän luuli- poispäin Jeesuksesta ja  samalla kohti  muita opetuslapsia.

Isä , joka on Henki, kysyi Pojaltaan:
Rakas Poikani, Onko vielä jotain, mitä suuresti kaipaat ja haluaisit tehdä  siellä  aineen  ja  ihmisen ajan  puolella ennen kuin kokonaan kirkastan Sinut ja vahvistan Sinut iankaikkiseen kunniaasi  ja korotan Sinut vierelleni?
-Rakas Isäni, sanoi Poika,  Haluaisin paistaa kalaa hiilloksella  siellä Kinneretin rannalla. 
Isä vastasi:  Tee se.

Tapahtui kuten Elialle:
Kalat  tulivat hiillokselle ja leipää niitten vierelle.
Rakas Poikani, jatkoi Isä, miksi haluat  näitä hiilloskaloja ja leipää siellä Kinneretin rannalla?

Rakas Isäni, Minun rakkaimmat ja luotetuimmat ihmisystäväni aineen maailmasta  haluavat paistaa kalaa hiilloksella leivän kerä siellä Kinneretin rannalla.  Minä odotan heitä siellä, kunnes he oman aikansa puolella ovat  saapuneet sinne.
Tee niin, sanoi Isä.

( Lue Johannes 21).


(158) Seitsemän kalastajaa 
Oli seitsemän vahvaa miestä,
seitsemän kalastajaa,
ja perheet olivat suuret,
monta suuta jo ruokittavaa.

Oli jokainen kutsuttu kerran
kalaverkoiltaan oppimaan
jotain uutta koulussa Herran,
sitten muitakin valistamaan.

Yli tuhannen päivää ja yötä
heitä opetti Mestari
Kalastajastako tulisi
siinä ajassa lampuri?

Valoin  synkin ja pimenevinkin
palas joukko tuo verkoilleen
Se arvalla arvottu mieskin
lie tulllut  samaan veneeseen.

Oli joukossa Pietari, Tuomas
heillä kohtalonyhteyttäkin.
Natanael Galilean Kaanasta,
veljet, Johannes Jaakobkin.

Ja vielä joku muukin
jotka ymmärtää verkkoja.
Ruokaa nyt joka perheelle
kriisitilassa hankittava!

Autuas joka odottaa

määrämitat päiviä,

ne tuhat kolmesataa

ja viis neljättäkymmentä. (Daniel 12: 12) (Joh. 21:2-3 )

Kirj. 3.9. 2014
Päivitys 27.12. 2015